[quote]Hlavním motivem pojištění je ochrana rizik. Rizikem se zpravidla rozumí pravděpodobnost výskytu nepříznivých následků nebo dopadů na objekty, cíle a úkoly, jakož i na zájmy. Toto je událost, které se subjekt snaží vyhnout nebo ji kompenzovat. Jinými slovy, jedná se o situaci, která je posuzována z hlediska pravděpodobnosti pojistné události a možného rozsahu poškození.[/quote]

Rizika v logistice vznikají na všech úrovních dodavatelského řetězce. Spolehlivost poskytovatele logistiky přímo závisí na pojištění rizik. Díky tomuto nástroji se stará o blaho klientů a obchodních partnerů.

Nevyhnutelnost rizik je dána povahou přepravního podniku s nespočetným počtem heterogenních nepředvídatelných faktorů. Vzhledem k tomu, že pojištění má zaručit náhradu majetkových ztrát, je posouzení pravděpodobnosti poškození během přepravy jedním z primárních prvků plánování operací.

Pojištění v logistice je efektivní systém ochrany zájmů účastníků procesu. Například – pojištění nákladu. Tento program slouží k ochraně zboží během přepravy, stejně tak i na jednotlivých částech trasy, na dočasných skladovacích místech a během nakládky a vykládky.

Jak poznamenal Yurij Verbilovich, specialista oddělení náročných operací a pojištění v AsstrA, pojištění nákladu je oblíbeným typem pojištění mezi korporátními klienty. „Zaměstnanci společnosti v roce 2019 uzavřeli 5 235 pojištění. Ve srovnání s rokem 2018 se počet snížil o 838. Zároveň se pojistná částka pro rok 2019 zvýšila a činila 520 milionů EUR. V roce 2018 se tento ukazatel zastavil na úrovni přibližně 385 milionů EUR.

Prohlášení, že logistická společnost nebo dopravce je výhradně odpovědný za škody a ztráty, se jeví jako chybné. V takových případech je povinností náhrady  zpravidla na straně pojišťovny, “dodává Yurij Verbilovich.

Často se také setkáváme s pojištěním odpovědnosti účastníků během auto-přepravy zboží, kromě programu pojištění nákladu v době přesunu nebo skladování v dočasném skladu.

Je důležité nemíchat tyto dva pojmy. Předmětem pojištění odpovědnosti účastníků auto-přepravy je povinnost dopravce nahradit škodu, ale pouze pokud k tomu dojde vinou přepravce. Kromě toho je limit odpovědnosti omezen: průměrně 10 eur za 1 kg hrubé hmotnosti poškozeného nákladu, “ komentuje Maksim Shkalenko, vedoucí pohledávek a pojištění v AsstrA.

Podle Vitalij Lazovskij, manažera bezpečnosti dodavatelského řetězce AsstrA, každá smlouva podepsaná na poskytování přepravních služeb obsahuje ustanovení o povinném sjednání pojištění odpovědnosti.

Bez politiky s dostatečným pokrytím se dopravci nestanou partnery společnosti AsstrA. Navíc, někdy zákazníci takové pojištění sami vyžadují a  stanoví limity pro nezbytné krytí. Podle některých smluv  částky dosahují až 10 000 000 EUR,“ vysvětluje Vitalij Lazovskij.

Při pojištění nákladu v době přemístění nebo skladování je pojištěn majetkový podíl vlastníka nákladu. Takové pojištění je vydáno jak vlastníkem nákladu, tak přepravcem. Existují situace, kdy samotný přepravce pojišťuje náklad.

Vzhledem k tomu, že se zákazníci snaží minimalizovat náklady na logistiku, problematika doplňkového pojištění nákladu vyvstává nepravidelně. Pojištění nákladu se stává zásadním při přepravě vysoce likvidních nákladů a zboží se zvýšenými náklady.

Jednoduše řečeno, samotný náklad je pojištěn z  konkrétní hodnoty na faktuře. Limity se neuplatňují, a proto je škoda kryta až do 100% hodnoty nákladu. Nedochází vždy k tomu, že škodu způsobí přepravce. Pojištění nákladu lze nazvat „lékem“, i když v praxi existují výjimky. Například rizika spojená se zabavením zboží úřady nebudou pokryta, “uzavírá Vitalij Lazovskij.

 

zdroj : AsstrA