[quote]Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci se společností BOHEMIAKOMBI a sdružením ČESMAD BOHEMIA zpracovalo nový vzdělávací program zaměřený na kombinovanou dopravu. Určený je zejména pro tuzemské silniční dopravce, kterým poskytne základní informace o tom, jak je možné služby silniční dopravy dále rozšířit směrem k dopravě kombinované. Obsahuje i řadu užitečných odkazů na další relevantní informační zdroje.[/quote]

Po odborné stránce je program zaměřený na nedoprovázenou kontinentální kombinovanou dopravu a obsahuje celkem sedm vzdělávacích modulů. Ty jsou obsahově zaměřené zejména na představení kombinované dopravy, jejích výhod a omezení, na právní rámec provozování a podpory kombinované dopravy a na techniku určenou pro kombinovanou dopravu. Program se dále soustředí na terminály a linky kombinované dopravy, kódování železničních tratí a přepravních jednotek a jízdní řády vlaků. Nedílnou součástí programu představují i finanční aspekty využití kombinované dopravy a orientace v dotačních programech na její podporu.

Jistě není pochyb o tom, že silniční doprava u nás i v podmínkách evropské nákladní dopravy bude mít i nadále rozhodující podíl na celkovém množství přepraveného zboží. Přesto má kombinovaná doprava, je-li vhodně koncipována, celou řadu nezanedbatelných výhod, o nichž mnozí dopravci možná ani nemají tušení. Při rostoucím kritickém nedostatku řidičů bude využití kombinované dopravy jednou z cest dalšího rozvoje dopravní společnosti. Využívání kombinované dopravy se pro některé zákazníky navíc stává vítaným marketingovým nástrojem a může proto být podmínkou pro získání, nebo udržení zakázky.

Širší využití kombinované dopravy je podporováno různými dotačními programy. Pro silniční dopravce určitě bude zajímavý zejména dotační program na pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. Vypsání prvního kola výzvy tohoto programu je plánováno již na počátek roku 2019 a aktuální informace o parametrech tohoto i dalších dotačních programů jsou součástí vytvořeného e-learningového kurzu.

Pro dopravce budou v příštím roce v jednotlivých regionech uspořádány semináře, na kterých budou moci získat další informace k možnostem využití kombinované dopravy a čerpání dotačního programu na pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. Harmonogram těchto seminářů bude zveřejněn na webových stránkách vzdělávacího programu https://kd.cdvinfo.cz/.

 

Zdroj : Centrum dopravního výzkumu

DPP