Business people waiting for job interview
[quote]Rostoucí mzdy, nezaměstnanost pod svou přirozenou mírou, větší důraz na uspokojování vlastních potřeb na úkor práce ze strany řidičů. Na druhé straně nárůst počtu mladých řidičů, rostoucí množství zaměstnaných cizinců u tuzemských dopravců a nové trendy, které ovlivnily nábory zaměstnanců. Co vše přinesl rok 2019?[/quote]

Hostina pokračuje. Tak by se dala shrnout čísla českého statistického úřadu a firemních průzkumů, která se týkají růstu mezd profesionálních řidičů. Přes mírné snížení dynamiky růstu musíme i v roce 2020 počítat s tím, že mzdy řidičů dále porostou. Zatímco v roce 2014 byla průměrná hrubá mzda řidičů nákladních vozidel v mezinárodní přepravě přibližně 15.000,- Kč, v roce 2019 se přiblížila hranici 24.000,- Kč. U dopravy vnitrostátní se již dlouhodoběji pohybujeme za hranicí 30.000,- Kč. Situace na trhu práce bude nadále vytvářet tlak na další zvyšování mezd ve všech oborech, dopravu nevyjímaje.

Nezaměstnanost ve výši 2,5 % se bohužel nalézá hluboko pod svou přirozenou mírou, a to se odráží nejen v tlaku na růst mezd, ale také v době, která je nutná k tomu, aby byly firmy schopné nalézt vhodné uchazeče. Dle dat MPSV se třetinu uchazečů na pozice řidičů podaří firmám nalézt do dvou měsíců, u dvou třetin z nich na to ovšem budou potřebovat 3 a více měsíců. Některé specifičtější pozice jsou v současné době velmi těžko obsaditelné. Řeč je zde zejména o pozicích, na které je vyžadována vyšší jazyková znalost, problémem se pro uchazeče ukazuje i práce v noci, delší doba turnusů nebo práce, při níž je vyžadována větší manuální činnost či větší manipulace s nákladem.

Rok 2019 se u mnoha firem nesl v duchu pokusu o zaměstnání zahraničních řidičů, kteří by částečně vykryli výpadek způsobený nedostatkem řidičů tuzemských. Některým firmám, disponujícím personálem a investujícím do tohoto procesu čas a finance, se tak podařilo zmírnit negativní dopady způsobené nedostatkem vhodných uchazečů. Přes všechny vládní proklamace o zprůchodnění systému zaměstnávání zahraničních pracovníků se ovšem i nadále nalézáme v situaci, kdy celý proces zabere firmě přibližně 6 měsíců a na jeho konci ji čeká nejistota v podobě toho, zda se vybraný uchazeč osvědčí či nikoli. Bohužel ani v roce 2020 nelze v této oblasti očekávat dramatické zlepšení, neboť k tomu chybí celospolečenská vůle.

Co lze z loňského roku spatřovat jako pozitivní, je nastartovaný trend, kdy se na trh práce začíná dostávat mnohem více mladých řidičů z tuzemských středních odborných škol. Ačkoli jejich počty nadále nejsou schopny vykrýt úbytek těch, kteří obor opouštějí, jejich množství každoročně roste. Důvodem jsou nastartované změny ve vnímání odborného vzdělávání, prohloubení spolupráce mezi firmami a jednotlivými školami i větší ochota firem podílet se na zácviku a prohloubení kvalifikace nově příchozích mladých řidičů.

Rok 2019 znamenal také přelomový rok pro pracovní a logistický portál Truckjobs, který již čtvrtým rokem slouží českým dopravcům a který se stal jediným pracovním a informačním portálem zaměřeným ryze na oblast dopravy a logistiky v České republice. V loňském roce se nám podařilo dosáhnout hranice 700 registrovaných dopravních firem a překonat návštěvnost 10 000 řidičů za měsíc. I v roce 2020 se Truckjobs bude primárně zaměřovat na inzerci volných pracovních pozic dopravních firem, prezentaci firem mezi řidiči a poskytování reklamy a v neposlední řadě také v dobře nastartované spolupráci se středními odbornými školami na výchově a vzdělávání budoucích profesionálních řidičů.

Zdroj : TruckJobs.cz