Vysoká škola logistiky (VŠLG) byla první a stále je jedinou vysokou školou v ČR svým zaměřením na logistiku. Připravuje studenty v bakalářském studijním programu Logistika ve specializacích Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském studijním programu Logistika si studenti mohou zvolit zaměření podle zájmu na řízení procesů v dopravě nebo ve výrobě, řízení procesů ve službách a informační technologie.

VŠLG nabízí také studijní program MBA se zaměřením na logistiku, který je určen především absolventům magisterských studijních programů.

Studovat lze v sídle školy v Přerově, ale i na edukačních centrech v Praze a v Bratislavě.

V porovnání s jinými vysokými školami se VŠLG můžeme pochlubit jedinečností v přípravě absolventů pro obor logistika. Žádná jiná škola nemá studijní program tak úzce zaměřen na logistiku jako VŠLG. Dále lze vyzdvihnout provázanost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi ověřenými v odborných učebnách a laboratořích a při praktické výuce na praxích ve výrobnách i nevýrobních institucích. V rámci bakalářského i magisterského studijního programu studenti absolvují, povinou praxi v délce 12 a 6 týdnů. Škola velmi úzce spolupracuje s významnými společnostmi, firmami a veřejnými institucemi.

Cílem vysoké školy je udržet tempo s technologickým pokrokem ve výrobních a logistických firmách a trvale zajistit potřebnou propojenost teorie s praxí.

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je ukončení úplného středního vzdělání s maturitou a podání přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu, včetně příloh a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Ideální uchazeč by měl mít velmi dobrý vztah k vybrané specializaci, tj. dopravě, logistice, informačním technologiím a problematice služeb. Přijímací řízení je zahájeno přijetím písemné přihlášky ke studiu a ukončeno rozhodnutím rektora o přijetí nebo nepřijetí uchazeče o studium. Účast u přijímacího řízení zahrnuje osobní pohovor a předběžnou volbu bakalářského studijního oboru. Pro navazující magisterský studijní program je u přijímacího řízení pouze osobní pohovor (viz ww.vslg.cz).

Úspěšní absolventi mají vysoké uplatnění na trhu práce.

Přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2022/2023 je otevřeno, více na www.vslg.cz.

DPP