Invoitix

[quote]Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj snížil pokutu pro Ředitelství silnic a dálnic. Namísto 230.000 korun má tato státní organizace zaplatit pouze 80.000 Kč. Sankce je za chyby v zakázce na údržbu silničních tunelů v Brně, zjistila ČTK z webu úřadu.[/quote]

ŘSD při vypsání zakázky v roce 2017 změnilo některé podmínky. Konkrétně vypustilo požadavek na specialistu v oblasti geotechnického monitoringu. Dostatečně ale neprodloužilo lhůtu pro podání nabídek. To mohlo ovlivnit výběr dodavatele, protože samotná změna podmínek zakázky rozšířila počet firem, které se o ni mohly ucházet.

Předseda ÚOHS Rafaj potvrdil, že zákon byl porušen. Oproti svým podřízeným ale našel v postupu ŘSD polehčující okolnost. Zadavatel zakázky prodloužil lhůtu k podání nabídek o 41 dní namísto povinných 51. Podle Rafaje to byl důvod ke snížení pokuty.

Zakázka se týkala zejména údržby a technologického a softwarového vybavení a stavebně technické části tunelů v Brně, konkrétně Pisáreckého, Husovického a Královopolského tunelu.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP