Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat města Bludov na silnici I/44. Stavba je jednou z částí kapacitního napojení Šumperska na dálnici D35. V rámci stavby bylo mimo jiné postaveno 21 mostů o celkové délce 1,2 kilometru a dvě mimoúrovňové křižovatky.

 

„Silniční obchvat obce Bludov na Šumpersku leží na hlavním tahu silnice I/44, který vede ze střední části Olomouckého kraje do turisticky atraktivních Jeseníků a dále do Polska. Obcí Bludov denně projíždí až 14 tisíc aut, což znamená značné zatížení pro obyvatele obce nejenom z hlediska bezpečnosti provozu, ale také z pohledu zhoršeného životního prostředí co do hlučnosti a prašnosti,. Díky novému obchvatu se jim nyní výrazně uleví,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Napojení města Šumperk na dálnici D35 prostřednictvím kapacitní čtyřpruhové komunikace se skládá z pěti staveb. Aktuálně jsou tři z nich již v provozu, u zbývajících dvou probíhá investorská příprava.

„Jedná se o čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, která je v celé své délce vedena mimo zastavěné území a výrazně tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu mezi městy Zábřeh a Šumperk. Stavba byla oproti původnímu termínu urychlena o měsíc. Celý obchvat Bludova bude zkompletován v příštím roce, kdy zprovozníme stavbu I/11 Postřelmov – Chromeč, která obchází Bludov z jihozápadu. V delším horizontu je v plánu také obchvat Šumperka, aktuálně na stavbu zpracováváme technickou studii,“ představil nový obchvat generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 242,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 184,1 km dálnic a 58,6 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 110 km dálnic a silnic I. třídy.

 

Název stavby Délka Aktuální stav
I/44 Bludov, obchvat 5,6 km v provozu
I/44 Postřelmov, obchvat 3,2 km v provozu
I/44 Zábřeh, obchvat 6,0 km v přípravě, předpoklad zahájení stavby je v roce 2026
I/44 Vlachov – Rájec 2,9 km v provozu
I/44 Mohelnice – Vlachov 3,8 km v přípravě, předpoklad zahájení stavby je v roce 2027
Celkem 21,5 km

 

 

I/44 Bludov, obchvat

  • délka: 5,6 km
  • kategorie: S 21,5/100
  • počet všech stavebních objektů: 130

Zhotovitel: Strabag, M – Silnice
Nabídková cena stavby: 2 323 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2021 – 2023
Infoleták ke stavbě: Zde
Vizualizace stavby: Zde

Projekt byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Zdroj: ŘSD

DPP