Vodíkový hub umístěný v přístavu v nizozemském Rotterdamu plánuje Evropě do roku 2030 dodávat 4,6 milionu tun vodíku ročně. To představuje téměř čtvrtinu evropského cíle pro výrobu a dovoz vodíku. EU si v rámci svého nedávno zveřejněného balíčku REPowerEU stanovila cíl výroby či dovozu 20 milionů tun obnovitelného vodíku do roku 2030. Téměř pětinu z toho plánuje dodávat nizozemský přístav v Rotterdamu.

Přístav již v současnosti vodík vyrábí a plánuje jeho produkci navýšit. v budoucnu chystá také fungovat jako portál pro dovoz komodity do Evropy. Vodík vyrobený například v Jižní Americe nebo Austrálii lze dle provozovatele přístavu efektivně a ve velkém měřítku dopravit do Rotterdamu, zde jej zpracovat a následně dopravovat dále do vnitrozemí. Podle údajů společnosti S&P Global Commodity Insights se náklady na výrobu obnovitelného vodíku v Nizozemsku pohybují v současnosti kolem 10,89 eur/kg (11,48 USD/kg), zatímco například v západní Austrálii činily 2,91 USD/kg.

Do roku 2030 se jen v rotterdamském regionu plánuje vyrobit přibližně 600 tisíc tun nízkouhlíkového vodíku ročně, přičemž dovoz by měl činit 4 miliony tun, uvedla přístavní správa. Přístav v posledních měsících podepsal řadu rámcových dohod o dovozu, mimo jiné s Austrálií, Brazílií, Kanadou, Chile, Marokem, Ománem a Portugalskem. v plánu je také vybudování propojení přístavu s dalšími regiony vodíkovým potrubím, které by případně dopravovalo vodík do vnitrozemí nebo do průmyslových center v Německu.