[quote]Silničáři dosud u dálnic napočítali 1142 nelegálně umístěných billboardů. Toto číslo ale představuje jen reklamní poutače u tzv. dálnic první třídy. Dálnice, které dříve byly označeny jako rychlostní silnice, ještě sečteny nebyly. Počet poutačů tak poroste. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Silničáři již ministerstvu odeslali první balík s podklady k výzvám k odstranění.[/quote]

Prvních 30 podkladů odeslalo ŘSD v úterý na ministerstvo dopravy. To nyní musí vyzvat provozovatele billboardů k jejich odstranění, uvedl Rýdl. Nejvíce poutačů napočítali silničáři na dálnici D1, celkem 478. Dalších 151 poutačů pak silničáři napočítali na dálnici D5. Více než 100 jich pak bylo na dálnicích D2, D8 a D11.

Vytvoření evidence poutačů je prvním krokem k jejich zbourání. Úřady je na své náklady zlikvidují a peníze budou vymáhat po majitelích billboardů, případně po majitelích pozemků, na nichž stály. Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích z roku 2012, která majitelům reklamních ploch nařizuje z bezpečnostních důvodů jejich odstranění, pokud jsou blíž než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Podle novely zákona mělo k 1. září od silnic v Česku zmizet na 3000 z celkem 25.000 poutačů.

Někteří provozovatelé poutače začali odstraňovat, jiní jen reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tvrdí, že tím změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon.

Zatímco na dálnicích má povinnost odstraňovat nepovolené poutače ŘSD, na silnicích první třídy jde o věc krajů a jejich organizací. Nařízení o odstranění billboardů, motivované zvýšením bezpečnosti silničního provozu, se netýká zastavěných území, kde je zároveň nejvíc reklamních ploch.

Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.

Zdroj: ČTK

DPP