[quote]Hedvábná stezka zaujímá pevné místo mezi nejvíce diskutovanými tématy globální logistiky. Konference, výstavy, fóra – otázka rozvoje nové „obchodní tepny světa“ roste v rámci každé důležité logistické události. Významnou roli v dodávkách z Číny hraje tradičně železniční, letecká a námořní přeprava. Jaká je situace v oblasti automobilové přepravy?[/quote]

Hovořili  jsme s Alexejem Myčkem, specialistou  oddělení  pro přepravu z Číny v AsstrA-Associated Traffic AG, o tom, jaké změny probíhají v této oblasti v silniční přepravě a jaké nové perspektivy  tento druh přepravy otevírá pro zákazníky v Evropě a SNS.

– Slogan AsstrA pro rok 2019 – Connected by the New Silk Road. Jak toto ovlivnilo čínskou silniční přepravu?

Společnost  AsstrA se vždy angažovala v automobilové přepravě z Číny. Vlak, moře, letecké trasy  – všechno zavedené a známé systémy, zatímco přeprava automobilová byla nabízena klientům pouze jako alternativa.

Čínským nákladním automobilům je zakázáno pohybovat se na území Ruska a Kazachstánu a naopak. Nejenže v hospodářských zónách Manchuria a Khorgos mohou vozy jet 50 km do vnitrozemí, přetrvává  zde velká náročnost organizace přepravy. Pozemní přeprava v tomto směru je nepopulární i vzhledem k nutnosti překládky. Důvodem je skutečnost, že Čína není součástí úmluvy CMR (př. Úmluva o mezinárodní silniční nákladní přepravě). Zboží bylo odesláno na hraniční přechod, kde nastala nutnost překládky na automobil s ruskou registrací. Poté bylo zboží doručeno konečnému příjemci. Všechno se změnilo v lednu 2019, kdy v testovacím režimu bylo zahájeno vydávání povolení k pohybu do vnitrozemí. Nyní ruský kamion může pokračovat bez překládky, například na trase Moskva-Peking. Za rok bylo přiděleno 3000 povolení pro čínské a ruské nákladní vozy. Jedno povolení – jeden náklad. Toto množství je zanedbatelné z hlediska celkového objemu přepravy zboží  z Číny. Většina společností bude i nadále pracovat s překládkami. Přijetí tohoto zákona je však prvním krokem k rozvoji a podpoře silniční přepravy z Číny.

AsstrA rychle reagovala na nově vzniklý zákon a provedla první přímé dodávky už na jaře. Díly průmyslového kladiva byly dodány z Anyang do Čeljabinsku za 7 dní.

 

– Při porovnávání silniční přepravy s jinými druhy, jaké jsou zde výhody a nevýhody pro zákazníky?

Klient si vybírá přímou dražší silniční přepravu kvůli „hořícím“ termínům. Jednomu vozidlu jsou přiděleni dva řidiči, což garantuje dodávku „od dveří ke dveřím“ během 7-14 dnů. Pro srovnání, po moři – až 50 dnů, vlakem – až 17 dnů, včetně 3 dnů čekání na stanici.

Dodací lhůty také „převažují“ finanční náklady, pokud je výroba závislá na rychlém doručení zboží. Přímá automobilová přeprava  z Číny je proto vhodnou volbou, např. pro oblast Uralu, kde se nachází mnoho velkých výrobních zařízení.

Další výhodou je seznam výrobků povolených pro silniční přepravu,  jako např. nebezpečné zboží : baterie a řada kapalin, které nelze přepravovat po železnici.

ČLR není součástí Úmluvy ADR (př. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), proto se přístupy k definici třídy nebezpečnosti v Evropě a Asii neshodují. V zemi původu může být zboží nebezpečné, zatímco pro příjemce v Číně je bezpečný a naopak. Při přepravě nebezpečného nákladu řeší tým AsstrA. každý jednotlivý požadavek. Specialisté společnosti srovnávají informace s místní klasifikací nebezpečných věcí, kontaktují vybrané hraniční přechody a ověřují,  zda čínská celní správa pracuje s touto třídou nebezpečnosti.

– Existují nějaká specifika práce na trhu ČLR?

V Číně je upřednostňována platba v hotovosti a na místě. Na parkovištích, skladech, během nakládky a vykládky: řidiči na smartphonu je zobrazen QR kód. Tento si jej načte pomocí skeneru ve formátu WeСhat a částka se okamžitě odečte z karty přidružené k tomuto účtu ve službě WeСhat. Není zde nutnost žádných účtů nebo problém odložených plateb.

Při zajišťování celé přepravy musí být odborník neustále v kontaktu s čínským odesílatelem, což je někdy obtížné vzhledem k časovému rozdílu. Informace o hmotnosti a objemu deklarované příjemcem se mohou lišit od skutečných. Specialista AsstrA proto znovu zkontroluje parametry nákladu u odesílatele, aby se zabránilo zjištění nesrovnalostí na hraničním přechodu.

Také v Číně, v případě prostojů, řidiči nocují v hotelech a kamiony zůstávají na hlídaných parkovištích. Proto, pouze pokud odesílatel na 100% potvrdí připravenost  nákladu, je přepravní automobil  vyslán do místa nakládky. V opačném případě může množství prostojů vážně ovlivnit konečné náklady na celkovou přepravu.

Zákazníci, kteří chtějí přepravovat přímo, mohou nyní čelit nedostatku povolení a přepravních vozidel. Díky spolupráci AsstrA se spolehlivými partnery je možné objednat přepravní vozy jeden až dva týdny před odesláním nákladu i v období vysoké poptávky.

– Jaké jsou perspektivy pro přímou silniční přepravu po Hedvábné stezce?

Služba přímé přepravy z Číny je nová a velmi slibná. Zákazníci jen pozorují a oceňují všechny výhody.

Začátkem letošního roku byly vyslány první ruské přímé kamiony, aby se staly průkopníky v této oblasti. Nyní si uvědomujeme skutečné náklady na přepravu, vznik přepravních systémů. Se zvyšujícím se počtem povolení se na trhu bude objevovat stále více „hráčů“, což vyřeší problém nedostatku přepravních vozidel. U čínských dopravců je situace obtížnější. Pro vstup na ruský trh je nutný rozsáhlý upgrade vozového parku na normy Euro 5 a Euro 6.

Obecně se trh vyvíjí a bude se stále rozvíjet. Rychlá přeprava, náklady, které nelze přepravovat v kontejnerech, růst dovozu potravin z SNS a v důsledku toho nutnost rychlé přepravy, to vše jsou pobídky pro rozvoj přímé silniční přepravy po Nové hedvábné stezce.

Zdroj : AsstrA