[quote]Slovenská finanční správa začne lidem, kteří dluží na daních, blokovat řidičský průkaz, pokud se jí nepodaří jiným způsobem vymoci nedoplatky. Využije tak novou možnost, která platí od začátku roku. ČTK o tom dnes informovala mluvčí finanční správy Ivana Skokanová. Celkově by o řidičský průkaz mohly přijít tisíce lidí.[/quote]

Pokud daňový dlužník nedoplatek ani po výzvě ve stanovené lhůtě nezaplatí, správce daně nechá u policie zablokovat jeho řidičský průkaz. Tento způsob exekuce finanční správa považuje za krajní možnost při vymáhání například nezaplacených daní.

Novinku nelze podle zákona uplatnit u dlužníků, jejichž příjmy jsou podmíněny vlastnictvím řidičského průkazu. Jde například o řidiče z povolání. Tuto skutečnost bude muset prokázat samotný dlužník.

„Naopak u dlužníků, kteří auto využívají pouze k přepravě či na cestu do práce a zpět, se tento způsob daňové exekuce uplatni může,“ uvedla Skokanová. Možnost zadržení řidičského průkazu finanční správou se vztahuje na všechny nedoplatky, které evidují daňové a celní úřady, včetně pokut.

Zablokování řidičského průkazu hodlá finanční správa uplatňovat v případech, pokud nebude úspěšná s efektivnějšími formami daňové exekuce nedoplatků. Ty může vykonávat například prostřednictvím srážek z příjmů, zablokováním peněz na bankovním účtu dlužníka nebo prodejem jeho majetku.

Exekutoři na Slovensku mohou už léta zadržet řidičský průkaz těm osobám, které neplatí soudem určené výživné. Tento způsob exekuce má donutit hlavně rodiče, aby plnili vyživovací povinnost vůči svým dětem.

 

Zdroj : ČTK