[quote]Na dráze by měl vzniknout systém jednotných jízdenek. Jeho zavedení a pětiletý provoz má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Počítá s tím novela zákona o drahách, kterou dnes podpořila Sněmovna. Předloha má také umožnit vstup zahraničních dopravců na tuzemský trh.[/quote]

Stát chce systémem jednotných jízdenek umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku, a postoupit tak při liberalizaci trhu. Systém má být hotov do roku 2020. Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. To v současnosti platí například na trati mezi Prahou a Ostravou.

O systému jednotného jízdného se hovoří několik let. Stát zadal vybudování a provoz systému státnímu podniku Cendis. Nejdříve by celosíťové jízdenky měly platit na železnici, postupně by se ale systém mohl rozšířit do autobusové nebo integrované dopravy.

Předloha zavádí do českého zákona pravidla takzvaného tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku EU z let 2013 až 2016. Česko je může zavést do 16. června 2020.

Další část novely upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelů dráhy vůči dopravcům. Zavádí například neslučitelnost funkcí ve volených orgánech provozovatele dráhy a dopravce nebo vyloučení vzájemného poskytování půjček. Návrh mimo jiné zavádí povinnost zřídit odštěpný závod, pokud provozovatel dráhy na ní funguje i jako dopravce. Odštěpný závod by pak měl při organizování provozu postupovat nezávisle.

Novela také zpřesňuje vymezení neveřejných železničních vleček. Podle ministerstva dopravy to má zásadní význam, protože s provozováním veřejně přístupné vlečky je spojena povinnost provozovatelů zpracovat prohlášení o dráze, přidělovat kapacitu dráhy a sjednávat cenu za její užití.

 

Zdroj : ČTK