[quote]Biskup Vojtěch Cikrle požehnal sochu svaté Barbory, kterou Dopravní podnik města Brna umístil u portálu vznikajícího tramvajového tunelu v ulici Netroufalky. Jakožto patronka důlních staveb tak bude ochraňovat nejen pracující dělníky, ale i techniky a řidiče, kteří budou tunelem nebo nad ním projíždět. Stavba tramvajové trati z Osové ke Kampusu za 1,4 miliardy korun je přibližně v polovině, první cestující se tudy na lince 8 svezou na konci roku 2022.[/quote]

 

Primátorku města Brna Markétu Vaňkovou spolu se zástupci vedení Dopravního podniku města Brna
a zhotovitelských firem FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Metrostav a.s. dnes dopoledne přivítal v katedrále sv. Petra a Pavla brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který během krátkého slavnostního aktu požehnal sochu sv. Barbory.

 

„Iniciativa Dopravního podniku města Brna umístit na tramvajové trati sochu svaté Barbory, která je mimo jiné považována také za patronku důlních staveb, mne upřímně potěšila. Naši předkové stavěli podél cest sochy světců – a mělo to pro jejich život velký význam. Obdivovali Boží působení v lidech, kteří s ním dokázali žít a zvládat své životní situace. Dnes jsou podél cest nepřehlédnutelné reklamy, které radí, co nakoupit, jakou používat kosmetiku, čím si máme čistit zuby… Sochy světců byly a jsou reklamy na to, jak žít. Kéž svatá Barbora provází všechny, kteří ji prosí o přímluvu v těžkých životních situacích,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

 

Z chrámu byla socha ve speciální schránce převezena na stavbu, zasazena k portálu tunelu v ulici Netroufalky, kde proběhlo její slavnostní odhalení. Sv. Barboru střežící nový tunel kolemjdoucí přehlédnou jen stěží – váží 120 kg a měří 90 cm. Během tří měsíců ji z italského mramoru z oblasti Carrara vytvořili pracovníci Kamenoprůmyslu Komárek v Letovicích ve spolupráci se sochařem Albertem Sotem. Žehnání kapliček a jiných sakrálních staveb je poměrně běžné, socha pro tramvajovou trať však od brněnského biskupa požehnání dostala tentokrát vůbec poprvé.

 

Stavba tramvajové trati Osová – Univerzitní kampus

Projekt stavby tramvajové trati spojující zastávku Osová a Univerzitní kampus byl zahájen za účasti vedení města Brna poklepáním základního kamene 14. října 2019, nyní je přibližně v polovině.

 

 

„Stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu je unikátní v několika ohledech. V celé České republice je to za posledních deset let největší projekt, který vzniká v zastavěné části města. Rekordní je i výše dotace, kterou se nám z evropských fondů podařilo získat, převyšuje miliardu korun a pokryje 85 procent nákladů. Co je ale nejdůležitější, je její přínos obyvatelům, usnadní cestování do oblasti Univerzitního kampusu, kam denně míří více než 40 tisíc lidí, ať už za studiem nebo za prací. Cestující se sem dostanou z centra města pohodlně za 15 minut,“ shrnula důležitost stavby primátorka města Brna Markéta Vaňková s tím, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších strategických projektů města Brna.

 

„Z celkových nákladů 1,4 miliardy korun se v letošním roce na stavbě proinvestuje 650 miliónů korun. Deštivý podzim a zima komplikovaly práce na stavbě, kdy bylo nutné zajistit téměř všechny svahy, aby nedošlo k jejich utržení do výkopu. Kvůli onemocnění covid-19 musel zhotovitel řešit i personální zabezpečení stavby. I přes tyto nesnáze projekt doposud nenabral zpoždění a daří se postupovat podle schváleného harmonogramu. Stavba je ukázkou výborné spolupráce všech zapojených subjektů, čehož si všímá i veřejnost a označuje ji za nejlépe probíhající stavbu ve městě Brně,“ sdělil náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

 

„Pro obsluhu této tratě nakoupí Dopravní podnik města Brna nové obousměrné a klimatizované tramvaje Škoda ForCity Smart 34. Rámcová smlouva umožňuje nakoupit až 40 tramvají v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun. Prvních pět má výrobce dodat nejpozději do února 2023, všichni však doufáme, že s nimi budeme na konci roku 2022 novou trať k Univerzitnímu kampusu slavnostně otevírat,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

 

„V tuto chvíli máme hotové všechny podzemní stěny hlavní části tunelu, probíhají betonáže stropu, který bude dokončený v celé trase od Osové po Kampus do konce dubna. V průběhu května dělníci strop zasypou a od přelomu léta a podzimu začnou s úpravami terénu včetně osazení zelení. Prací na povrchu bude po zasypání tunelu postupně ubývat a velká část činností se v létě přesune do podzemí, odkud budeme vyvážet zeminu a připravovat pokládku kolejí. Pro místní obyvatele to výhledově znamená snížení prašnosti a hluku v oblasti. Patří jim velký dík za trpělivost, kterou projevili,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

 

Stavební práce se tedy ještě během jara přesunou hlavně na oba konce tunelu – do oblasti Osové a Fakultní nemocnice Brno. „Kromě budování portálu tunelu před nemocnicí budou práce intenzivně pokračovat i v místě konečné stanice tramvají. Práce na výstavbě přístřešků a nástupišť chceme co nejvíce soustředit do stávajícího ostrůvku, abychom co nejméně omezovali okolní dopravu, přesto se drobným změnám v organizaci dopravy nevyhneme. V oblasti zastávky Osová během výluky tramvajové dopravy dojde k výměně stávajícího kolejiště v délce 450 metrů. Současně budou vybudovány nové zastávky, chodníky, schodiště a výtahy. Z ulice Okrouhlá se natrvalo stane pěší zóna,“ řekl generální ředitel společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Pavel Borek.


 

 

„V letošním roce dokončíme všechny hrubé práce na trati a tunelu a v příštím roce nás bude čekat oživení celého systému. V tunelu je nutné instalovat veškeré zabezpečovací zařízení, ovládání výhybek, trakce, kamerový systém, osvětlení, informační systémy, požárně bezpečnostní zařízení a mnohá další.  To vše je třeba propojit vzdáleným ovládáním s dispečinkem správce tunelu. Poté doložíme potřebné doklady, provedeme provozní zkoušky a zažádáme drážní úřad o spuštění do zkušebního provozu,“ uvedl oblastní ředitel společnosti Metrostav, a.s. Zdeněk Mička.

 

Omezení MHD a změny v dopravě

Provozu městské hromadné dopravy se stavba dotkne letos na jaře a v létě, kdy kvůli napojení nové trati na stávající dojde k přerušení tramvajové dopravy v úseku Švermova – Starý Lískovec a Celní – Starý Lískovec. „V květnu, červnu a pak v září počítáme s tím, že budou tramvajové linky 6 a 8 ukončené ve smyčce Švermova. O letních prázdninách linky 6 a 8 odkloníme z Celní do smyčky Ústřední hřbitov. Náhradní dopravu zajistíme autobusovými linkami X6 a X8, případně úpravou stávajících autobusových linek 61 a 69,“ vysvětlil dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

 

Během letních prázdnin budou odstraněny provizorní mosty v ulici Jihlavská a provoz zde bude v celé šířce obnoven. V průběhu května se řidičům i chodcům otevře ulice U Penzionu. Uzavírka naopak čeká ulici Okrouhlá u zastávky Osová, která zůstane pro dopravu neprůjezdná trvale.

 

Veškeré informace o stavbě veřejnost najde na webových stránkách www.salinounakampus.cz nebo na facebookovém profilu Šalinou na Kampus, omezení MHD pak na www.dpmb.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Stavba chronologicky:

duben 2021 dokončení stropů tunelu v ulici U Penzionu, těžba uvnitř tunelu
květen 2021 uzavírka ulice Okrouhlá kvůli výstavbě portálu na Osové

dopravní opatření na linkách 6 a 8 kvůli napojování trati u zastávky Osová

letní prázdniny dokončení tunelu pod Jihlavskou a zrušení provizorních mostů

zasypání tunelu mezi Osovou a Jihlavskou, terénní úpravy

práce na tramvajové trati a zastávce Osová, betonáže uvnitř tunelu

podzim/zima 2021 výsadba zeleně nad tunelem

obnova uzavřených průchodů a průjezdů nad tunelem

pokládka kolejí uvnitř tunelu

jaro 2022 dokončení pokládky kolejí v celé délce nové trati až po konečnou

dokončení zastávky Nová Jihlavská i konečné stanice u FN Brno

léto 2022 zprovoznění všech řídících, bezpečnostních a zabezpečovacích systémů
podzim 2022 spuštění tramvajové trati do provozu

dokončovací práce a předávání stavby DPMB a městu Brnu

 

 

Stavba v číslech:

14. října 2019 byla stavba zahájena poklepáním základního kamene
1,4 mld. Kč jsou náklady na stavbu tramvajové trati Osová – Kampus
85 % této částky pokryje dotace z evropských fondů
912 m   je délka celé tramvajové trati
609 m je délka tunelu
300 tolik dělníků na stavbě pracuje
40 000 m3 betonu použije zhotovitel na stavbě tunelu
135 000 t zeminy je nutné z tunelu vytěžit
120 kg a 80 cm takové jsou míry sochy sv. Barbory
1 socha sv. Barbory je první pro tramvajovou trať, kterou požehnal brněnský biskup Vojtěcha Cikrle
DPP