Od neděle 14. 7. 2024 zahajujeme plánovanou opravu dvou mostů a navazujícího asfaltu silnice I/35 v Lipníku nad Bečvou. Vytipované objekty se nachází na příjezdu do města od dálnice D1 poblíž skládky odpadu, konkrétně dojde k rekonstrukci mostů evidenčních čísel 35-163 a 35-164 včetně výměny asfaltových či betonových vrstev úseku mezi km 285,93 a 287,93 provozního staničení.

 

Důvody včasného zásahu do silničního napojení regionu kolem Lipníku nad Bečvou potvrdila diagnostika. Nezávislé posouzení určuje formu a rozsah stavebních prací.

 

Oprava mostu 35-163 (přes potok Loučka):

V souladu s projektovou dokumentací bude provedena výměna mostních dilatačních závěrů, svodidel a asfaltu. Dělníky čekají sanace spodní stavby a říms.

 

Oprava mostu 35-164 (u napojení silnice I/47):

Prodloužení životnosti objektu zajistí připravená oprava a seřízení současných mostních dilatačních závěrů, sanace říms, úprava částí odvodnění mostu a nebude chybět výměna nerovného asfaltu.

 

Oprava povrchu silnice v km 285,93 – 287,93 provozního staničení:

Betonové části nahradí asfaltový koberec přesahující na místa výtluků, kolejí a jiných vad způsobených zátěží osobní i kamionové dopravy. Součástí zakázky je mj. úprava odvodnění komunikace, doplnění svodidel a rekonstrukce služebních vjezdů a výjezdů správce silnice I/35.

 

Práce potrvají do konce září za smluvní cenu přibližně 35,2 milionu Kč. Do veřejného výběrového řízení se hlásily celkem čtyři subjekty, výše uvedenou nejnižší nabídku podalo vítězné společenství firem Kareta a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Zhotovitel dojednal částečnou uzavírku silnice I/35 = objízdné trasy nebyly stanoveny, protože veškerý provoz zůstane na původní komunikaci zúžené do obousměrného režimu jízdních pruhů 1+1.

Zdroj: ŘSD

DPP