[quote]Správa železnic zrušila zakázku na vytvoření dokumentace pro EIA a územní rozhodnutí k vysokorychlostní trati pro úsek Praha-Běchovice – Poříčany v hodnotě 240 milionů korun. Správa železnic uvedla, že přišla jediná nabídka a nutné bude také detailněji vysvětlit zadávací dokumentaci.[/quote]

Jedním z důvodů zrušení zakázky je podle mluvčí správy železnic Nely Friebové rozsah žádostí o vysvětlení a námitek podaných proti zadávacím podmínkám krátce před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Správa železnic proto dospěla k závěru, že „je žádoucí vybrané aspekty ještě detailněji vysvětlit“. Kompletní odůvodnění zrušení zakázky je na profilu zadavatele. Dotazy se týkaly hlavně použité metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která staví do popředí zejména kvalitu plnění, a nikoliv pouze nejnižší nabízenou cenu, podotýká web.

Součástí tendru bylo mimo dokumentace pro územní rozhodnutí také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dokumentace EIA) nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti.

Úsek Praha-Běchovice – Poříčany patří mezi prioritní trasy připravovaných vysokorychlostních tratí. Do této skupiny dále patří úseky Přerov (Prosenice) – Ostrava – Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou, dále trasa mezi Brnem (Modřice) a Vranovicemi na tahu Brno -Vídeň/Bratislava a také části rychlodráhy mezi Prahou a Drážďany, a to Praha-Vysočany- Lovosice/Litoměřice a od Ústí nad Labem ke státní hranici s Německem. Správa železnic je bude připravovat ve zrychleném režimu, první z nich by se měla začít stavět v roce 2025.

Výstavba vysokorychlostních tratí by měla výrazně navýšit kapacity současné železniční sítě a také zrychlit spojení na vytížených tratích. Jejich výstavba je součástí Národního investičního plánu vlády pro období do roku 2050.

 

Zdroj : ČTK