[quote]Udržitelný rozvoj je tématem budoucnosti. Poprvé byl tento termín uveden na Stockholmské konferenci OSN o životním prostředí, která se konala v roce 1972. „Udržitelný rozvoj“ se týká modelu hospodářského rozvoje, kterého je dosaženo bez vyčerpání přírodních zdrojů.[/quote]

Udržitelný rozvoj ovlivňuje řadu průmyslových odvětví, včetně dopravní logistiky. Aby se snížil dopad emisí na životní prostředí, využívá většina logistických společností množství technologií: od speciálního softwaru, který vypočítává trasu s nejmenším podílem emisí do ovzduší, až po elektromobily a automobily s příslušnými ekologickými normami.

Podle statistik mezinárodní energetické agentury  se automobilová, letecká, železniční a vodní  doprava podílí v průměru 28% na vypouštění emisí CO2 do atmosféry. Silniční doprava tvoří 73% toxických emisí všech mobilních zdrojů. V důsledku složité situace v oblasti životního prostředí provádí evropský dopravní průmysl soubor opatření zaměřených na boj proti znečištění životního prostředí a snižování emisí toxických látek.

Podle Vladislava Alejnikova, vedoucího kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce ve společnosti AsstrA-Associated Traffic AG, je lídrem v tomto seznamu opatření systém správní regulace. „Zákony EU týkající se produkce CO2 od roku 2020 počítají s výběrem daní z Co2 a pohonných hmot, jakož i daní z kamionů, s ohledem na ujetou vzdálenost. Tento systém postupných aktivit zajišťuje roční snížení emisí CO2 z nákladních vozidel o 3% ročně. V roce 2030 vstoupí v platnost přísné požadavky, v nichž by se měl podíl emisí škodlivých látek snížit o 30% ve srovnání s rokem 2021. Toto opatření povede ke zvýšení nákladů na provoz starých vozidel a přispěje k urychlení procesu „ekologizace“ vozového parku.

Poplatek z nákladních vozidel v závislosti na ujeté vzdálenosti je dalším podnětem pro zefektivnění systémů dodávky nákladu. Zavedení poplatku vedlo ke snížení počtu najetých kilometrů těžkých nákladních automobilů, které v posledních třech desetiletích neustále rostly,“ uvedl Vladislav Alejnikov.

Logistické a dopravní společnosti vyvinuly další úsilí ke zvýšení produktivity: snížil se počet zbytečných cest a byl zaznamenán pokrok v environmentálním chování  týkající se ojetých automobilů. Kromě toho došlo k přesměrování na silnice, které nejsou zpoplatněny, což ulehčilo velkým magistrálám.

Skupina společností AsstrA se zavázala dodržovat opatření zaměřená na ochranu a zachování životního prostředí. Pro společnost je důležité, aby partneři také dodržovali stanovené požadavky. Se stejně cenově výhodnými možnostmi společnost upřednostňuje dodávky šetrné k životnímu prostředí,“ uzavřel Vladislav Alejnikov.

 

Zdroj : AsstrA