[quote]Snížení ekologické a energetické náročnosti tuzemské dopravy, jejího udržitelného plánování a využití moderních technologií patří mezi hlavní cíle, které vymezuje stát ve své strategii dopravní politiky do roku 2027. Ta počítá i s výhledem až do toku 2050, kdy je cílem snížení spotřeby zhruba na třetinu. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, se kterým se v pondělí seznámí vláda. Doprava patří k energeticky nejnáročnějším oborům v českém průmyslu, na spotřebě se podílí ze čtvrtiny.[/quote]

Energetická náročnost a snižování emisí či znečišťujících látek je jedním z hlavních cílů strategie pro dopravní politiku. Doprava se v současnosti podílí na spotřebě energie přibližně 25 procenty a patří k největším spotřebitelům. Zatímco ostatní průmysl a domácnosti v posledních letech svůj podíl postupně snižují, v dopravě spotřeba každoročně rostě v průměru o 3,5 procenta.

Potenciál úspor energie v dopravě je podle ministerstva značný. Dosáhnout toho chce například využíváním ekologičtějších zdrojů, tedy například postupným přechodem ze spalovacích motorů na elektrické či plynové, k čemuž chce motivovat dopravce například sazbami mýta či daní. Dalším krokem by byla i větší motivace pro cestující využívat oproti silniční dopravě například železnici. Města i stát by k tomu měly přispět zlepšením územního i dopravního plánování a vzájemnou spoluprácí, například při vytváření integrované dopravy či kombinováním různých druhů dopravy. Materiál také počítá s využíváním nových technologií, které by měly zefektivnit různé procesy nejen v dopravě.

Ministerstvo v materiálu upozorňuje, že strategie zatím neřeší dopady koronavirové krize. Ty bude nutné zohlednit v následujících dvou až třech letech v rámci akčního plánu. Plán však vznikne, až budou k dispozici všechny potřebné informace po krizi. Resort v této souvislosti upozorňuje, že cíle dopravního politiky do roku 2027 jsou spíše dlouhodobého charakteru.

 

Zdroj : ČTK