Invoitix

Případnou výstavbu nové linky pražského metra O bude mít na starosti magistrátní pracovní skupina. Členy budou politici, dopravní odborníci, urbanisté, sociologové, ekonomové či zástupci městských firem. Úkolem skupiny bude připravit podmínky pro vytvoření studie proveditelnosti.

Novou linku nynější vedení města plánuje stavět v souvislosti s budoucím rozvojem zejména brownfieldů. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Dopravní podnik (DPP) a vedení města v minulém týdnu zahájily stavbu první části nové linky D z Pankráce do Písnice. Náklady na tuto část linky jsou zhruba 14,5 miliardy korun a práce potrvají 90 měsíců, tedy asi sedm a půl roku. Na ní pak naváže úsek na Nové Dvory a jako poslední vznikne úsek do Písnice. Náklady by měly být při započtení inflace celkem 52,09 miliardy korun.

„Předpokládám, že někdy ke konci léta budeme mít zadání (studie) tak, aby se v září mohlo odsouhlasit zadání pro studii proveditelnosti. Následně bude, podle mne, trvat dva roky její zpracování,“ řekl dnes ČTK náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Novou okružní linku O si vyžádá výstavba na pozemcích v bývalých průmyslových areálech mimo centrum. Nutné bude propojit je s MHD, a to tak, aby lidé nemuseli cestovat přes vytížené centrum města. V Praze totiž vzniklo několik oblastí, které významem konkurují tradičnímu pražskému centru, pokud jde o pracovní příležitosti a koncentraci služeb. Mezi nimi jsou Smíchov, Pankrác a Karlín. Podobnými centry se v budoucnu stanou Bubny-Zátory v Praze 7, někdejší Nákladové nádraží Žižkov, Vysočany nebo severovýchod města, tedy Letňany, Kbely nebo Čakovice.

V případě automobilové dopravy propojení zajistí silniční okruhy. V MHD podobná propojení buď nejsou, resp. nemají dostatečnou kapacitu. Metro vedení Prahy prosazuje kvůli jeho spolehlivosti, velké kapacitě a ekologičnosti. „Zároveň je metro dopravním prostředkem s největší mírou konkurenceschopnosti vůči individuální dopravě, což je dáno zejména rychlostí a spolehlivostí,“ píše se v dokumentu.

Nová linka O by měla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Podle prvotního návrhu by měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic. Okružní linka se v plánech výstavby metra objevila již v 80. letech minulého století.

Úkolem pracovní skupiny bude připravit konkrétní zadání pro studii proveditelnosti. Skupina se bude skládat z odborníků na dopravu, územní rozvoj, sociologů, sociálních geografů, architektů nebo ekonomů. Přizváni budou zástupci městských společností jako Ropid, který plánuje pražskou MHD, DPP nebo Institut plánování a rozvoje (IPR). Záměr město projedná rovněž se státní Správou železnic.

Zdroj  :ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP