Domů Tagy Světové forum měst

Štítek: Světové forum měst

Komise informuje o plnění závazků zaměřených na udržitelný rozvoj měst

Komise 9. února na Světovém fóru měst v Malajsii bilancuje, jak se pokročilo při plnění tří závazků, které EU se svými partnery přijala před 15 měsíci. Tyto tři závazky, jež byly přijaty s cílem využít potenciálu rychlé urbanizace, byly představeny v říjnu 2016 na konferenci Habitat III. Od té doby bylo při jejich plnění dosaženo značného pokroku: rozvíjí se...

Novelizace drážního zákona se chystá na MD

Ministerstvo dopravy plánuje tento rok předložit vládě k projednání pět návrhů zákonů. Posuzovat bude rovněž potřebu úpravy právních předpisů pro stavbu vysokorychlostních tratí. Největší změny čekají ve druhé polovině roku zákon o silničním provozu, jehož novela aktualizuje sankční systém pro řidiče

Logistický kalendář