DPP

Tiskařský průmysl se mění a přináší řadu nových výzev. Aby společnosti dokázaly držet tempo a být konkurenceschopné, situace vyžaduje změny a inovace. Výrobci tiskových zařízení se proto musí rozhodnout, jakým směrem se vydat. Řešením je transformace.

Velká část zaměstnanců stále pracuje na dálku a dříve známá tradiční infrastruktura tak už dnes neslouží účelu „nových“ pracovišť. Pandemie zrychlila digitální transformaci, vývoj cloudové a hybridní éry pracoviště i přechod k bezpapírové kanceláři. Podle studie společnosti Quocirca’s 2022 Industry Executive Study se více než devět z deseti respondentů domnívá, že tiskový průmysl musí do roku 2025 projít významnou restrukturalizací, aby vyhovoval potřebám zákazníků. Ta se musí týkat cloudového tisku, zabezpečení i širších technologií pro spolupráci.

Nedílnou součástí úspěchu v tomto úsilí proto bude podpora inovací, která je pro dvě třetiny respondentů významnou výzvou. Jako ještě obtížnější úkol však vnímají přechod na model založený na službách a odklon od přístupu zaměřeného na produkt charakteristického pro dosavadní trh. Naléhavost problému po pandemii ještě vzrostla, protože je jasné, že se svět nevrátí k původnímu stavu.

Nevratné změny

Více než tři čtvrtiny respondentů Quocirca věří, že objemy kancelářského tisku se nikdy nevrátí na úroveň před pandemií COVID-19. Rychlá digitalizace k překonání omezení práce z domova urychlila odklon od papírových dokumentů v kancelářském prostředí. Předpokládá se však, že objemy domácího tisku porostou. „S přesunem mnoha pracovníků z kanceláří domů exponenciálně vzrostla potřeba mít osobní tiskárnu nebo multifunkční zařízení, protože každý zjistil, že stále potřebuje tisknout, skenovat a sdílet dokumenty s ostatními kolegy. Jedinou konstantou do budoucna bude technologie, která bude základem všech řešení pro práci a pracoviště bez ohledu na místo,“ uvádí Peter Halmo, generální ředitel Xerox pro Českou republiku a Slovensko. Podle International Data Corporation se jen v roce 2021 podařilo zvýšit prodej osobních tiskových zařízení (tiskárny A4 a multifunkce do rychlosti 30 stran za minutu) o 43 % oproti předchozímu roku.

Další změnou, která definuje budoucnost IT sektoru, je bezdotyková technologie. Zařízení nyní disponují možnostmi vzdáleného ovládání, aby se snížilo budoucí riziko přenosu virů. Dalším krokem je využití biometrických údajů, jako je rozpoznávání obličeje nebo hlasu. „Stejně rychle se rozvíjející oblastí jsou aplikace, které pomáhají vzdáleným pracovníkům zvýšit efektivitu a být bezproblémově napojeni na automatizovaný systém pracovních postupů,“ dodává Peter Halmo.

Nedostatek talentů

Dopad pandemie pociťuje tiskový průmysl i v personální oblasti. Zaměstnanci přehodnocují svůj pracovní život a priority. Proto není výjimkou, že odchází z odvětví. Problém pak představuje jejich nahrazení.

Dvě třetiny firem se snaží přilákat nové zaměstnance a pro polovinu respondentů je obtížné vytvořit úspěšný manažerský tým a vedení. To představuje silný nárůst a ukazuje na zhoršující se situaci z hlediska náboru. Riziko pro průmysl spočívá v tom, že bez talentovaných, energických a inovativních zaměstnanců zůstane přizpůsobení se novým obchodním modelům problematické.

Bezpečnost, cloudové služby a digitalizace

Aktéři v oboru musí identifikovat oblasti, které jsou pro zákazníky důležité, a navrhnout řešení a služby na jejich podporu. Více než tři čtvrtiny dotazovaných věří, že zabezpečení tisku je klíčem k budoucímu úspěchu. Dvě třetiny respondentů uvádí, že zásadní bude cloudová správa tisku, služby a zachycování dokumentů a služby pracovního toku. Necelých 60 % pak považuje přechod k zahrnutí spravovaných IT služeb za užitečný směr. Data potvrzují i zákazníci Xeroxu. Mezi nejtěžší výzvy, kterým nyní čelí, řadí zajištění bezpečnosti tisku a dokumentů a zároveň urychlení transformace papírových procesů na pokročilé pracovní postupy. „Tempo digitální transformace se zrychluje, protože zákazníci hledají nástroje pro spolupráci a automatizaci. Proto pracujeme na řešeních, která splňují co nejefektivnější a nejinteraktivnější práci. Pomáháme našim zákazníkům překonávat každodenní problémy s pracovními postupy odkudkoli a kdykoli. V oblasti řízení služeb vnímáme nedostatek pracovních sil jako hlavní výzvu pro naše zákazníky a partnery. Využití rozšířené a virtuální reality a technologií umělé inteligence umožní optimalizovat služby v terénu a zákaznické služby, a zároveň zlepšit výsledky a zkušenosti zaměstnanců i koncových zákazníků,“ vysvětluje Peter Halmo.

Další kroky pro průmysl

Tiskový průmysl bude muset projít těžkou zkouškou, kdy se musí adaptovat na současnou situaci. Cestou do budoucna je pro společnosti spolupráce na vývoji nových technologií. Odvětví musí také pracovat na vytváření nabídek napříč identifikovanými klíčovými oblastmi cloudu, zabezpečení a spolupráce a také vymýšlet další řešení pro podporu hybridních a vzdálených pracovních prostředí. Odvětví tisku je odolné, inovativní a odhodlané čelit výzvám, které před ním nyní stojí.

Zdroj  :SYBA