Logo farmaceutické spoleènosti Teva Czech Industries na snímku poøízeném 1. øíjna 2019 pøi prohlídce závodu v Opavì, kde firma uvedla do provozu technologii kontinuálního potahu tablet za pøibližnì 2,5 milionu dolarù (témìø 60 milionù korun). Umožní jí navýšit výrobu léku metformin pro pacienty s cukrovkou, který se pro firmu stává klíèovým produktem. Technologii má podnik jako jediný ve støední Evropì.

Tržby opavské farmaceutické společnosti Teva Czech Industries za výrobky, zboží a služby loni poprvé v historii přesáhly 11 miliard korun, činily 11,271 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 1,732 miliardy, tedy 18,2 procenta. Čistý zisk firmě stoupl o 809,4 milionu na 1,996 miliardy korun. Teva to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin. Uvedla, že kladného hospodářského výsledku dosáhla navzdory náročné ekonomické situaci.

„Současná ekonomická situace je poznamenaná důsledky války na Ukrajině, která započala 24. února 2022, včetně souvisejících sankcí vůči Rusku, narušenými dodavatelskými řetězci, energetickou krizí, nejistotou na komoditních a finančních trzích a v neposlední řadě negativním trendem klíčových makroekonomických ukazatelů s dopadem na podnikání, jako jsou míra inflace, růst úrokových sazeb, volatilita měnových kurzů a další,“ uvedli jednatelé Robert Kužela a Richard Szrajber.

V roce 2022 výrazně stouply ceny energií, a to elektřiny i zemního plynu. „Zemní plyn společnost používá pro výrobu tepla potřebného pro technologické procesy a vytápění objektů v zimním období a je aktuálně jediným zdrojem tepelné energie,“ uvedli jednatelé. Podnik podle nich uskutečnil v úsporách energií řadu projektů, které ale nestačily kompenzovat jejich zdražování.

„S nárůstem ceny energií také docházelo k nárůstu cen emisních povolenek. Jejich bezplatně alokované množství se postupně redukuje, což by mělo společnost přinutit k investicím do obnovitelných energetických zdrojů. Takové investice jsou v koncepci firmy významně omezeny, chybějící množství emisních povolenek musí být tedy nakupováno na burze za aktuální tržní cenu,“ uvedli jednatelé.

Opavská Teva (dřívější Galena) je nejvýznamnějším farmaceutickým výrobcem ve střední Evropě, produkuje generické léky nebo účinné farmaceutické látky. Od roku 2006 je součástí nadnárodní skupiny Teva se sídlem v Izraeli, je jejím klíčovým výrobním závodem. Podnik má v Opavě téměř 1700 zaměstnanců.

Závod má dvě divize: Pharma vyrábí generické léčivé přípravky, což jsou neoriginální léky, které mohou farmaceutické firmy vyrábět poté, co jejich původním výrobcům vyprší patentová ochrana. Závod API produkuje účinné farmaceutické látky a rostlinné extrakty. V Opavě se ročně vyrobí téměř 1,6 milionu litrů přípravků tekuté lékové formy a zabalí více než osm miliard tablet, kapslí a tobolek různých produktů. Na export šlo loni 98 procent produkce.

Zdroj: ČTK

DPP