Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Komise oznámila zřízení skupiny pro umělou inteligenci s cílem shromáždit odborné informace širokou alianci různých zúčastněných stran. Skupina odborníků rovněž vypracuje návrh pokynů pro etiku AI na základě dnešního prohlášení Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích.[/quote]

Od lepší zdravotní péče až po bezpečnější dopravu a udržitelnější zemědělství může umělá inteligence (AI) přinést pro naši společnost a hospodářství velké výhody. A přesto jsou kladeny otázky týkající se dopadu AI na budoucnost práce a stávající právní předpisy. To vyžaduje rozsáhlou, otevřenou a inkluzivní diskuzi o tom, jak používat a rozvíjet umělou inteligenci jak úspěšně, tak i eticky.

Místopředseda Komise pro digitální jednotný trh Andrus Ansip řekl:

„Krok za krokem vytváříme pro Evropu to pravé prostředí, aby co nejvíce využila toho, co umělá inteligence může nabídnout. Data, superpočítače a odvážné investice jsou nezbytné pro rozvoj umělé inteligence spolu s rozsáhlou veřejnou diskusí v kombinaci s respektováním etických zásad jejího zavádění. Jako vždy s využitím technologií je důvěra nezbytná.“

Carlos Moedas, komisař pro výzkum, vědu a inovace, dodal:

„Umělá inteligence se rychle rozvíjela z digitální technologie pro zasvěcené osoby až po velmi dynamickou klíčovou technologii umožňující vytváření potenciálu trhu. A přesto, jak podporujeme tyto technologické změny s pevnou etickou pozicí? Je to otázka, do jaké společnosti chceme žít. Dnešní prohlášení tvoří základ naší odpovědi.“

Komisařka pro digitální hospodářství a společnost Mariya Gabriel uvedla:

„Pro využití všech výhod umělé inteligence musí být technologie vždy využívána v zájmu občanů a respektovat nejvyšší etické normy, podporovat evropské hodnoty a dodržovat základní práva. neustále v dialogu s klíčovými zúčastněnými stranami, včetně výzkumných pracovníků, poskytovatelů, implementátorů a uživatelů této technologie. Naše práce na vybudování digitálního jednotného trhu je zásadní pro podporu rozvoje a zavádění nových technologií. „

Komise otevřela žádosti o členství v expertní skupině pro umělou inteligenci, která bude mít za úkol:

– poradit Komisi, jak vybudovat širokou a různorodou komunitu zúčastněných stran v „Evropské alianci AI“;

– podporovat provádění nadcházející evropské iniciativy v oblasti umělé inteligence (duben 2018);
– do konce roku předložit návrhy pokynů pro etický rozvoj a využívání umělé inteligence založené na základních právech EU.

Přitom bude zvažovat otázky jako spravedlnost, bezpečnost, transparentnost, budoucnost práce, demokracie a širší dopad na uplatňování Listiny základních práv. Tyto pokyny budou vypracovány po rozsáhlých konzultacích a budou vycházet z dnešního prohlášení Evropské skupin y pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE), nezávislého poradního orgánu Evropské komise.

Výzva k podávání žádostí o členství v odborné skupině pro  oblast umělé inteligence skončí dne 9. dubna a Komise hodlá tuto skupinu sestavit do května. Skupina shromáždí a postaví na práci ostatních odborníků, která se týkají umělé inteligence, jako je strategická skupina na vysoké úrovni pro průmyslové technologie a odborná skupina pro odpovědnost a nové technologie. K tomu byla 9.3. také zahájena výzva k podávání žádostí. Tato skupina odborníků pomůže Komisi při analýze problémů souvisejících se stávajícím rámcem odpovědnosti.

Komise bude úzce spolupracovat s členskými státy, zejména prostřednictvím evropské platformy národních iniciativ zaměřených na digitalizaci průmyslu (příští fórum pořádané ve Francii bude ve dnech 27. a 28. března), s Evropským parlamentem, Evropským hospodářským a sociálním výborem, regiony, jakož i mezinárodními organizacemi a fór\ (např. G7). Umělá inteligence bude jedním z klíčových témat diskutovaných v rámci digitálního dne, který se uskuteční v Bruselu dne 10. dubna.

Souvislosti

Společné prohlášení o legislativních prioritách EU pro roky 2018-2019 požadovalo vysokou úroveň ochrany údajů, digitálních práv a etických norem v oblasti umělé inteligence a robotiky.
Komise již podnikla kroky k optimálnímu využití toho, co umělá inteligence může nabídnout:
– investice do výzkumu a inovací v rámci rámcového programu Horizont 2020, včetně výzvy k vytvoření platformy AI, která na žádost bude shromažďovat nástroje a algoritmy pro uživatele, jako jsou malé a střední podniky, nevládní organizace a veřejná správa na testování řešení založených na umělé inteligenci, investice do digitální infrastruktury, jako je vysokovýkonná výpočetní technika, síť digitálních inovačních center a projekty v tematických oblastech využívajících umělou inteligenci pro vývoj nových poznatků, produktů a služeb

– Vytvoření jednotného digitálního trhu, včetně komplexního rámce pro volný tok osobních a neosobních údajů, prvotřídní konektivity v Evropě a silnějších pravidel v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Komise dále pokročí v tomto směru oznámením o umělé inteligenci, které bude předloženo v nadcházejících týdnech, a to v souladu se závěry Evropské rady z října 2017. Tato iniciativa pomůže stimulovat investice a urychlit rozvoj a zavádění této technologie.

– vytvoření jednotného digitálního trhu, včetně komplexního rámce pro volný tok osobních a neosobních údajů, prvotřídní konektivity v Evropě a silnějších pravidel v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Komise dále pokročí v tomto pokroku s oznámením o umělé inteligenci, které bude předloženo v nadcházejících týdnech, a to v souladu se závěry Evropské rady z října 2017. Tato iniciativa pomůže stimulovat investice a urychlit rozvoj a zavádění této technologie.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP