Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna znovu uložil společnosti Chaps, která vede celostátní informační systém o jízdních řádech IDOS, pokutu za zneužití dominantního postavení, tentokrát ve výši 956.000 korun. Předchozí pokutu za tento prohřešek ve výši 1,080 milionu korun z formálních důvodů zrušily správní soudy.

Firma, která sídlí v Brně, dostala původně pokutu za porušení hospodářské soutěže v letech 2010 až 2015, kdy nechtěla jízdní řády zpřístupnit společnosti Seznam.cz a zneužila tak svého dominantního postavení. Podle ÚOHS byly pro Seznam aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem pro služby, které chtěl začít poskytovat. Narušila se tím hospodářská soutěž na trhu služeb automatického vyhledávání dopravního spojení s celostátním pokrytím a na trhu s informacemi o existujících variantách dopravního spojení v České republice.

Správní soudy argumentaci úřadu o porušení hospodářské soutěže potvrdily, jeho rozhodnutí ale zrušily proto, že podle jejich názoru měl úřad při vyměřování pokuty zohlednit období pouze do začátku správního řízení, tedy do října 2013. Předseda ÚOHS tedy v opakovaném rozhodnutí tento závěr Krajského soudu v Brně i Nejvyššího správního soudu zohlednil a pokutu odpovídajícím způsobem snížil na 956.000 korun.

Firma Chaps od roku 2017 patří společnosti ČD-Informační systémy, je tedy dceřinou společností státních Českých drah.

Zdroj  :ČTK