Budova Ústavního soudu v Brnì, kde soudci ve støedu 2. záøí 2009 pøerušili posuzování stížnosti poslance Miloše Melèáka na ústavní zákon zkracující volební období snìmovny a na rozhodnutí prezidenta vyhlásit mimoøádné volby na 9. a 10. øíjna 2009. JAROSLAV ŠVANDA / MEDIAFAX
DPP

[quote]Ústavní soud (ÚS) by mohl ulehčit situaci lidem, kteří prodali auto, ale nový majitel s nimi nespolupracuje na přepisu. Dosavadní vlastníci tak zůstávají zapsaní v registru silničních vozidel. Krajský soud v Plzni navrhl zrušit krátkou pasáž zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která stanovuje některé podmínky přepisu. Návrh je dostupný na webu ÚS.[/quote]

Konkrétně jde o povinnost předložit na silničním registru čerstvý protokol o evidenční kontrole vozidla a novou zelenou kartu. Pokud nový vlastník neposkytuje součinnost, znamená to pro toho dosavadního zásadní komplikaci.

„Dosavadnímu vlastníku silničního vozidla je tak znemožněno domáhat se zápisu změny vlastníka silničního vozidla tak, aby formální stav zápisu odpovídal stavu faktickému,“ stojí v návrhu plzeňského soudu.

Případ má kořeny v roce 2017, kdy muž jako dosavadní vlastník inicioval na plzeňském magistrátu řízení o zápisu změny majitele renaultu v centrálním registru silničních vozidel. Nový majitel s ním nespolupracoval. Muž neuspěl ani na magistrátu, ani s odvoláním ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to právě kvůli tomu, že nedoložil protokol o evidenční kontrole a zelenou kartu.

Krajský soud v roce 2019 vyhověl mužově žalobě a zrušil rozhodnutí obou správních orgánů. Poté ale zasáhl Nejvyšší správní soud (NSS), který zaujal opačné stanovisko. NSS nesouhlasil se závěrem, že pokud byla práva k vozidlu prokazatelně převedena, je správní orgán povinen provést zápis změny bez ohledu na to, zda byl předložen protokol a zelená karta.

NSS připustil, že dosavadního vlastníka může zákonná podmínka dostat do problematické, až patové situace. Je ale především na něm, aby při převodu a ideálně ještě před ním jednal přiměřeně odpovědně a obezřetně, aby následně mohl splnit své zákonné povinnosti.

Podle krajského soudu je účelem zákona zajistit, aby v registru silničních vozidel byli skuteční a aktuální vlastníci. NSS ale zdůraznil další účel zákona – aby na silnicích jezdila pouze auta splňující předpisy a s uzavřenými pojištěním odpovědnosti. Pokud se však druhý z účelů upřednostní, povede to z „zamrznutí“ zápisu, která neodpovídá skutečnosti, varuje krajský soud. Návrhem se bude u Ústavního soudu zabývat soudce Pavel Šámal.

Zdroj  : ČTK