[quote]Třetí stavbu ekologizace říčního přístavu v Mělníku zajistí společnost SWIETELSKY stavební, která uspěla ve veřejné zakázce vyhlášené společností České přístavy. Stavební práce začnou na přelomu ledna a února a potrvají do konce listopadu 2020.[/quote]

„Půjde o prodloužení tří vlečkových kolejí kontejnerového terminálu, a dostavbu kvalitních skladovacích a manipulačních ploch. Její součástí je rovněž odvodnění, osvětlení a pevná jeřábová dráha pro portálové jeřáby na elektrický pohon,“ vysvětluje Pavel Brůžek, prokurista SWIETELSKY stavební a vedoucí jejího odštěpného závodu Dopravní stavby Západ. Stavba rovněž zpevňuje protipovodňovou státní hráz, která se v roce 2013 při povodni trhala a propouštěla vodu.

Podle Milana Pavlíka, vedoucího projektu ze SWIETELSKY stavební, je i přes poměrně krátký termín, firma na stavbu dobře připravena. Podílet se na ní bude i její sesterská společnost SWIETELSKY Rail CZ, která se postará o železniční část zakázky.

„Pro optimalizaci vlečkového provozu budou koleje propojeny kolejovými spojkami a na konci terminálu zapojeny do prodloužení současné vlečkové koleje. Ta se pak stane výtažnou kolejí. Postaráme se i o montáž pevné jeřábové dráhy,“ doplňuje Pavel Kouba ze SWIETELSKY Rail CZ.

Portálové jeřáby na elektrický pohon se stanou hlavní technologií na manipulaci s kontejnery. To významně sníží ekologické a hlukové zátěže při budoucím provozu terminálu na plochách, které se v minulosti již pro kontejnery využívaly, ale byly v zátopové výšce o čtyři metry níže.

Během posledních pěti let České přístavy do modernizace přístavu v Mělníku investovaly stovky milionů korun. Nové hladké plochy, elektrické jeřáby, dlouhé koleje v nezáplavové zóně a s přímým sjezdem z dálničního přivaděče před vjezdem do města zlepší životní a pracovní prostředí v této lokalitě. Prodloužení kolejí oddálí manipulace od města a sníží počet výjezdů vlaků nebo jejich částí z přístavu a tím i stahování závor na přejezdu.

Přístav Mělník je rozložen na 50 hektarech na pravém břehu řeky Labe a je největší v Česku. Má celoroční provoz a je hlavně určen pro překládku zboží mezi vodní, silniční a železniční dopravou.

Evropská unie z kohezního (přibližovacího) fondu CEF podporuje stažení části nákladů, přepravovaných po silnici, na železnici nebo na vodu.

 

Zdroj : SWIETELSKY

DPP