V ideálním světě bychom se setkávali pouze s křišťálově čistými a čestnými obchodními partnery. V praxi je však dobré řídit se zásadou omezené důvěry a prověřit každého nového klienta. V odvětví TSL je dobrým zdrojem informací o potenciálních partnerech Dluhová burza.

Dluhové burzy vznikly jako místo, které usnadňuje prodej pohledávek, což často bývá jediným způsobem, jak získat peníze za neuhrazenou fakturu od dlužníka. Můžete je však také využít k tomu, abyste se vyhnuli dluhům. Na dluhových burzách jsou zveřejňovány údaje o firmách, které neplatí a zůstávají na nich, dokud nejsou dluhy vyřešeny. Znáním názvu nebo IČO firmy tak můžete zjistit, zda je uvedena na burze, což vám může mnoho říci o jejím přístupu k obchodním partnerům.

Kdy se dluh dostane na dluhovou burzu? Zahrnutí údajů dlužníka na dluhovou burzu je jedním způsobem, jak ho přimět k rychlejší platbě. Tímto způsobem se jeho dluh stává viditelným pro ostatní a snižuje důvěryhodnost firmy v očích obchodních partnerů. Na Dluhovou burzu Transcash se dostávají pouze dluhy firem, které dluží dopravním firmám, což usnadňuje ověření potenciálního partnera v rámci odvětví. Jsou to také pohledávky, které byly předány k vymáhání Transcashem, což obvykle znamená, že dlužník nebyl ochoten vyřešit věc smírem.

Dluh se obvykle dostává na dluhovou burzu týden po zahájení vymáhacího procesu, tedy prakticky po prvním neúspěšném výzvě k platbě. Z burzy zmizí, jakmile je zaplacen. Je třeba poznamenat, že na Dluhové burze Transcash jsou nejen dluhy polských firem, ale také zahraničních, což značně usnadňuje ověření jejich důvěryhodnosti.

Jak číst údaje z dluhové burzy? Každý dluh zveřejněný na burze odpovídá jedné neuhrazené faktuře. Pokud tedy chcete zjistit, kolik dluhů má určitá firma, musíte si je všechny prohlédnout. To můžete udělat zadáním jejího IČO nebo názvu do vyhledávacího pole. Výsledek, který je zobrazen jako seznam, vám ukáže, kolik a jak vysokých dluhů má dlužník a jak dlouho jsou již neuhrazené.

Na burze najdete dluhy několikadenní, ale také několikaměsíční a dokonce několikaleté. Přítomnost těchto posledních naznačuje, že pro vymožení dluhu byl zapojen soud. Zda jednotlivý, relativně „čerstvý“ dluh na burze diskriminuje potenciálního obchodního partnera? Ne nutně, důvody pro zpoždění platby mohou být různé a nemusí vycházet z nedůvěryhodnosti nebo špatné vůle. Pokud však existuje mnoho neuhrazených dluhů a jsou rozloženy v čase (což znamená, že jsou obtížné k vymožení, pokud stále figurují na burze), měla by se zapnout červená kontrolka.

Burza není Centrálním registrem Dluhové burzy jsou dobrým zdrojem informací o dlužnících, ale nejsou totožné s oficiálními registry. Na burzu se dostávají pouze pohledávky, které byly nahlášeny samotnými věřiteli, což nedává úplný obraz firmy, ze které pocházejí. Je tedy dobré doplnit informace z Úřadu pro hospodářskou informaci, který shromažďuje komplexní informace o finanční situaci firem, včetně rozsahu jejich zadlužení. Pokud však firma má mnoho dluhů na dluhové burze, je to jasný signál – spolupráce s tímto obchodním partnerem představuje vysoké riziko.

Používání Dluhové burzy Transcash je zcela zdarma. Stačí provést bezplatnou registraci a uvést údaje o firmě, abyste mohli kontrolovat potenciální partnery z Polska a Evropy. Každý měsíc Dluhovou burzu Transcash využívá přibližně 25 000 dopravních firem, takže ji lze bez obav považovat za praktický nástroj pro odvětví TSL.