Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Využití pokročilé analýzy může pomoci s tímto cílem, ale mnoho firem nevyužívá výhodu Big Data.[/quote]

Zkoumání priorit a výzev, jimž čelí společnosti, které se zabývají pokročilou analýzou, Big daty a strojovým učením, ukázalo, že 30% firem uznává jako nejvyšší prioritu reagovat na požadavky zákazníků rychleji, přesněji a jedinečněji.

Logic and APICS zkoumala více než 1000 dodavatelských řetězců a zjistila, že cíl rychlejšího naplnění potřeb zákazníků neodpovídá skutečnosti, že mnoho společností stále spoléhá na tabulkové procesory a starší systémy, které brání viditelnosti Big Data a skrývají jak příležitosti, tak i potenciální rizika.

Zajímavé nálezy:

  • 36% identifikuje příležitost optimalizovat svůj inventář, aby vyvážila nabídku a poptávku jako špičku pro svou iniciativu v oblasti analýzy
  • 30% zdůraznilo potřebu reagovat na zákaznické mandáty pro rychlejší, přesnější a jedinečné naplnění jako nejdůležitější obchodní prioritu
  • 28% vidí schopnost kombinovat data z více systémů pro úplnou viditelnost dodavatelského řetězce jako klíčový přínos pokročilé iniciativy v oblasti analýzy
  • 19% respondentů uvedlo, že chtějí využít strojového učení ke zlepšení přesnosti předpovědí.
Reklama v článku VLASTNÍ
DPP