[quote]Pro zajištění vysoké úrovně mechanické ochrany pro export širokého sortimentu průmyslových výrobků zejména do vzdálených destinací se velmi často používají dřevěné obaly. Dřevěné bedny, dřevěná latění, OSB a překližkové bedny umožňují bezpečnou manipulaci a stohování zboží během celého logistického řetězce.[/quote]

Bezpečný exportní obal

Vhodné dimenzování, správné obalové materiály a celková dobrá konstrukce exportního obalu minimalizuje míru rizika škod přímých (na přepravovaném zařízení) i nepřímých (například škody způsobené opožděním dodávky), které se klidně mohou vyšplhat do řádu desítek i stovek milionů korun.

WG Industrial Packaging

Výsledkem tříleté činnosti pracovní skupiny WG Industrial Packaging organizované obalovým institutem Syba je technická norma Směrnice pro exportní balení (Export packaging guideline). Pracovní skupinu tvořili experti

výrobců dřevěných beden, zástupci exportérů, i pedagogové Vyšší odborné školy ve Volyni: Stanislav Berka, Geis CZ s.r.o.; Ing. Petr Červený, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni; Lubomír Dejmek, TART, s.r.o.; Ing. Petr Harašta Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský; Ing. Václav Doležal, OBALOVÝ INSTITUT SYBA; Juraj Horváth, Nefab Packaging Slovakia, s.r.o.; doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD., ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE; Ing. Radomír Jonáš, VERPACKUNG PLUS s.r.o.; Petra Kahovcová, Siemens, s.r.o.; Michal Kment, Kment s.r.o.; Petr Koukol DiS., STEINBAUER LECHNER, s.r.o.; David Marouš, Cordstrap, s.r.o.; Ing. Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA .

Směrnice pro exportní balení

Směrnice zahrnuje požadavky německé Směrnice HPE i evropských příruček FEFPEB . Česko anglická dvoujazyčná publikace je určena jak výrobcům exportních obalů, tak obalovým technikům exportérů. Obsah publikace, podmínky dodání zde.

Zdroj : SYBA