DPP

Přinášíme Vám rozhovor s Miroslavem Vovesným z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

[images cols=“five“]
[image link=“#“ image=“43255″]
[image link=“#“ image=“43256″]
[/images] 

Mohl byste našim čtenářům krátce představit VŠTE?

Jsme nejmladší veřejnou vysokou školou, což znamená, že se u nás neplatí školné, pokud nepřekročíte standardní dobu studia. Od ostatních českých VŠ se odlišuje svým výrazným zaměřením na praxi. Naše studijní programy mají v posledním ročníku do osnov zahrnut v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Spolupráce s vybranými firmami podle studijních oborů je proto rysem celého studia. Absolventům to dává větší prostor při hledání práce.

Co se studenti zde mohou naučit?

Naším cílem je naše studenty výborně připravit na následné působení v praxi. To, že se studenti naučí ve škole teoretickým znalostem, již pro uplatnění na trhu práce nestačí. Zaměstnavatelé mají zájem o takového absolventa, který je přímo připraven nastoupit do pracovního procesu. A právě takové jim můžeme nabídnout.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky, zaplacení administrativního poplatku a doručení školou potvrzeného katalogového listu s váženým průměrem za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole do 30. 4. 2018. Dále pak dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.

U magisterských studijních programů je kromě elektronické přihlášky a administrativního poplatku třeba doložit úředně ověřenou kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z cizího jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při prezenci u přijímací zkoušky a úspěšné složení této zkoušky. Nejpozději při zápisu ke studiu je nutné doložit úředně ověřenou kopii diplomu z minimálně bakalářského studijního programu.

Jaké je uplatnění studentů na trhu práce po dokončení studia?

Celkově je uplatnitelnost našich studentů výborná, většina z nich (přes 97 %) najde zaměstnání velmi rychle po dokončení školy. Někteří získají zaměstnání dokonce ještě v průběhu povinné odborné praxe.

Čím by se mohla škola pochlubit?

Jsme velmi pyšní na náš systém školních praxí. Dále si vážíme ocenění získaných od studentů, neboť jsme opakovaně uspěli v soutěži Fakulta roku. Důležité jsou ale i získané certifikáty od Evropské komise, které umožňují studentům nechat si předměty uznat na jiných vysokých školách u nás i v zahraničí. V neposlední řadě si rovněž velmi vážíme certifikátů, které jsme získali při spolupráci s podniky, což dokazuje naší profesní orientaci.

Které další studijní obory mimo Technologii a dopravy a přepravy dále nabízí?

Z bakalářských studijních programů dále nabízíme programy Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Pozemní stavby a Strojírenství. Z magisterských studijních programů jsou to Logistické technologie a Konstrukce staveb.

Zmínil byste jste na konec ještě nějakou zajímavost o VŠTE? 

Díky novým laboratořím můžeme na VŠTE provádět nejrůznější měření a můžeme se věnovat i zkoumání mechanických vlastností a chemickým analýzám, které následně můžeme nabídnout externím firmám. Ty tak mohou ušetřit nemalé peněžní prostředky díky tomu, že si potřebný přístroj nemusí pořizovat. Ceny takových přístrojů často šplhají do statisíců až milionů a tak se jistě jedná o velmi vítanou úsporu v rozpočtu firem.

Děkujeme Vám za rozhovor.