Invoitix

[quote]O budoucnosti velké a velmi vytížené mimoúrovňové kruhové křižovatky Rondel budou v červnu rozhodovat plzeňští zastupitelé. Mosty křižovatky na trase mezi centrem a nejlidnatějšími sídlišti na severním okraji Plzně jsou ve špatném technickém stavu. Vedení města chce zároveň zlepšit obslužnost lokality, ve které se nyní staví řada nových domů.[/quote]

Návrh počítá s tím, že současný kruhový objezd a mimoúrovňovou silnici nahradí úrovňová křižovatka. Pokud tuto variantu zastupitelstvo schválí, s úpravami se začne až po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, tedy za zhruba čtyři roky, řekl dnes ČTK primátorův technický náměstek Pavel Šindelář (ODS).

Návrh počítá s úrovňovou komunikací se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Některé pruhy budou pro auta a některé pouze pro MHD. Tramvajová trať má vést středem a bude oddělena travnatým pásem se stromy. Dopravu budou řídit tři světelné křižovatky. Podél jsou navrženy cyklostezky a chodníky, které jsou od silnice i mezi sebou odděleny alejemi stromů. Počítačová simulace zatížení provozu potvrdila, že toto navržené řešení má dostatečnou kapacitu a zajistí plynulý a bezpečný průjezd aut i MHD.

Město vedlo k řešení budoucnosti Rondelu několik důvodů, uvedl náměstek pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09). „Kromě špatného technického stavu mostů, které je zapotřebí buď znovu postavit, nebo nahradit zcela jiným dopravním řešením, je nutné zajistit lepší dopravní obslužnost nové městské čtvrti, která zde v souladu s územním plánem začíná vznikat,“ uvedl. Za současného stavu je problémem také to, že na více než kilometrovém úseku tramvajové trati chybí zastávka. Byla by potřeba pro obyvatele přilehlé oblasti, pro návštěvníky obchodního centra i pro budoucí zástavbu.

Kromě toho, že navrhované řešení by nahradilo mosty kruhové křižovatky, také by mohlo pro nově vznikající obytnou čtvrť vzniknout nové náměstí se zelení a s prvky pro smysluplné hospodaření s dešťovou vodou, popsal architekt Jaroslav Holler z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Se zásahy do současné křižovatky bude možné začít nejdříve v roce 2023 po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, který této lokalitě výrazně dopravně odlehčí. Kvůli špatném stavu mostů ale nelze věc příliš odkládat.

 

Zdroj : ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP