[quote]Ministerstvo dopravy vyhlásilo na začátku roku 2020 výzvu k programu č. č. 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017 – 2020“. Cílem programu je podpořit zachování kulturního technického dědictví v oblasti historických železničních vozidel tzn. železniční nostalgii. Letos zaznamenalo Ministerstvo dopravy opět vysoký zájem o veřejnou podporu v  oblasti technického dědictví. Žadatelé předložili 21 projektových záměrů na obnovu historických železničních vozidel. Mezi historická vozidla se může zařadit železniční vozidlo s rokem výroby starší 50 let.[/quote]

Hodnotící komise složená ze zástupců Ministerstva financí, Ministerstva kultury, Drážního úřadu a Ministerstva dopravy schválila 11 projektových záměrů. Většina podpořených železničních vozidel byla vyrobena počátkem 20. století. Podporou této oblasti je možné rozvíjet turistický ruch po celé republice a široké veřejnosti dát možnost seznámit se se skvosty železniční historie, ať už formou nostalgické jízdy nebo návštěvou muzea. Mezi podpořenými společnostmi jsou například České dráhy s obnovou tendru 935.0136 k parní lokomotivě 475.101, Klub přátel železnic Českého ráje s obnovou osobních vozů Ci 7481 a M131.1163, Railway Capital s obnovou služebního vozu D 6-0174 a další.

Investiční záměr na obnovu historického vozidla musí být dokončen do konce letošního roku. Investiční záměry se mohou vztahovat i na etapy obnovy konkrétního historického vozu. Ministerstvo dopravy předpokládá vyhlášení dalších výzev i po roce 2020 v souladu s novým nařízením o blokových výjimkách, které je v současnosti ve schvalovacím procesu Evropské unie.

 

Zdroj : MD