[quote]Všichni se snažíme přizpůsobit naše životy dnešnímu novému „normálu“, je ale důležité zvážit, jaké kroky je potřebné učinit pro zachování konkurenceschopnosti vaší společnosti do budoucna. Pokud vás zajímá, jaké dlouhodobé změny koronakrize přinese ve sféře skladování a distribuce, přečtěte si zajímavou studii firmy Kardex.[/quote]

Dovědět se více