[quote]Podniky musí neustále čelit novým výzvám v oblasti kvality, efektivity a bezpečnosti, zejména v souvislosti s tím, jak se přirozenou součástí nákupního chování spotřebitelů stává nakupování přes internet a online objednávky. Projekty zvyšování efektivity jsou obvykle spojeny se zvyšováním produkce, což vede k přesouvání většího množství produktů a materiálu. To může mít dopad na celkový tok výroby, vychystávací postupy nebo dokonce přepravní logistiku na letištích.[/quote]
A může si ve vašem podniku vyžádat i přehodnocení manipulace s materiálem, aby bylo možné dosáhnout vyšší prostupnosti při zachování stávající úrovně bezpečnosti. Jednou z možností může být přechod na „bezvidlicové“ řešení: přeprava nákladů na pojízdných nosičích nákladu tažených elektrickým vozíkem. Pojďme pomocí následujících 6 otázek zjistit, jestli je pro vás bezvidlicové řešení správná cesta, a zda může tahač zvýšit efektivitu vašeho provozu.

Manipulujete namísto palet s jednotlivými položkami?

V moderní výroběsi štíhlý just-in-time přístup žádá přesně správné díly, které se kvůli plynulé průchodnosti objednávek musí sestavit v přesně daném bodě výrobního procesu. Taková výroba vyžaduje manipulaci s jednotlivými položkami, aby se předešlo přílišným nárokům na propustnost a materiálové toky. Efektivní řešení pro přesun produktů jsou ale zapotřebí také v prostředí elektronických obchodů, kde jsou pro koncové zákazníky v průběhu vychystávacího procesu vybírány a tříděny jednotlivé položky.

Při manipulaci jednotlivých položek jsou tahače dobrou alternativou k tradičním vidlicovým vozíkům. Jsou bezpečné, snadno se s nimi manévruje a jsou perfektní pro přepravu palet a vychystávání jednotlivých položek.

Potřebujete přepravit více nákladů současně?

Tahač se soupravou vlečných vozíků představuje velkou flexibilitu co do typu zboží, které můžete přepravovat.
K dispozici je široký výběr nosičů nákladů, ze kterých můžete sestavit vlečnou soupravu. Tak můžete manipulovat s náklady různých velikostí, nakládat z jedné nebo z obou stran, přepravovat zboží na paletách… a efektivně tak využít pracovní síly a zajistit maximální přidanou hodnotu.

Usilujete o štíhlou výrobu?

Idea manipulace bez vysokozdvižných vozíků je založena na průběžném doplňování spotřebovávaného materiálu, namísto hromadění přebytečného materiálu ve výrobním prostoru. Tahače lze použít v systému „milk run“, kdy se po výrobním závodě pohybují po pevně dané kontinuální trase s definovanými zastávkami, určenými pro naložení nebo složení položek z vlečných vozíků.

Tahače podporují efektivní materiálové toky, k přepravě stejného množství zboží je potřeba méně lidí, méně techniky na ploše vede k vyšší bezpečnosti a menšímu počtu nehod, tahače snižují riziko úzkých hrdel a přinášejí větší flexibilitu… to vše vede ke štíhlejšímu způsobu práce.

Očekávají vaši zákazníci vysokou flexibilitu v rostoucím světě internetových obchodů?

S rozvojem internetových obchodů rostou nároky zákazníků na velmi rychlé doručení zboží. Vychystání jedné položky nebo více objednávek najednou by proto mělo být rychlé a snadné. Specializovaná řešení s tahači a vlečnými vozíky s nastavitelnými přihrádkami pro krabice nebo volné položky usnadňují třídění objednávek při vychystávání. Tahače lze také použít k doplňování zásob, protože nabízejí flexibilitu při přepravě různého množství velkých nebo malých položek na různá místa.

Patří k vašim prioritám bezpečnost a pohodlí obsluhy?

V provozech bez vidlicových vozíků mají řidiči tahačů ze svého sedadla dokonalý výhled, který neomezuje například stožár vozíku. Tahače vozí nosiče nákladu za sebou a na rozdíl od vidlicových vozíků, které musí často couvat, se pohybují jen dopředu, takže nic neomezuje výhled při práci.

Zejména v rušných prostorách, například na letištích, jsou bezpečnost a dobrý výhled velmi důležité. Kromě toho tahače se sedícím řidičem nabízejí obsluze při jízdě na velké vzdálenosti pohodlné pracovní prostředí za každého počasí.

Přechod od tradičních vozíků k provozu bez vidlicových vozíků je docela velká změna. Proto je důležité naučit vaše zaměstnance, jak přepravovat materiály a pracovat s tahači.

Zvažujete automatizaci svého skladu?

Automatizace optimalizuje toky zboží a zároveň minimalizuje škody, čas a výdaje. Pracovníci jsou osvobozeni od stále se opakujících operací, a jsou tak k dispozici pro náročnější úkoly.
Automatizované tahače mohou zastat opakující se rutinní přepravu a doručit zboží přesně a bezpečně na určené stanoviště.

Může bezvidlicový přístup fungovat ve vašem podniku?

Pokud pracujete v některém z následujících oborů, mohou pro vás být tahače správným řešením. Možná ne kompletně, ale pro některé části vašich provozů mohou být přínosem.

 

  • výroba
  • internetové obchody
  • vychystávání
  • lětiště
  • nebo jen musíte přepravovat věci?

Zdroj : TMH

DPP