Jaké postupy přispívají k hvězdnému výkonu skladu? Pro zjištění provedla ARC ve spojení s DC Velocity průzkum, který měl rozpoznat klíčové faktory řídící výkon skladu. Úspěšný sklad je sklad, který je produktivní, bezpečný, přispívá k vysokému zákaznickému servisu a má své stálé zaměstnance. Pro každou z těchto oblastí byla definována nejvyšší hodnota. Při hledání nejlepších postupů v oblasti skladování jsme se zabývali tím, co dělají vysoce výkonné sklady, které se liší od ostatních distribučních řetězců. Nejlepší sklady jsou dobré ve všech těchto bodech.

Osm osvědčených postupů, které pomohly společnostem zlepšit výkon jejich skladu, zahrnovaly:

  1. Dobře osvětlené a čisté skladiště
  2. Plat je alespoň o 50 procent vyšší než minimální mzda pro zcela nové zaměstnancee
  3. Nefinanční odměna (jídlo, volný čas atd.) za velmi dobře odvedenou práci
  4. Použití vysokorychlostních dopravníků a způsobů třídění
  5. Manažeři často sledují jednotlivce, kteří vykonávají svou práci a poskytují pozitivní motivační posilování na místě
  6. Mají program, který vede k neustálému zlepšování
  7. Zapojení manažerů do „kruhového“ hodnocení
  8. Poskytují školení manažerům o tom, jak poskytnout efektivní zpětnou vazbu podřízeným. Monitorují pracovníky nejméně jednou za měsíc, aby se ujistili, že jsou používány standardní provozní a osvědčené postupy

Na vedení záleží! Více než polovina postupů, které přispívají k dokonalosti ve všech klíčových ukazatelích výkonnosti, souvisí s dobrým řízením. Dobrý management je něco, co se lze naučit. Zaškolení v poskytování efektivní zpětné vazby pomáhá. A hodnocení, kdy manažeři vidí, co říkají jejich nadřízení, podřízení a kolegové, pomáhají manažerům zjistit, co funguje a co naopak ne.

Kromě osmi osvědčených postupů uvedených výše by společnosti mohly jednoduše povzbudit manažery k tomu, aby byli pečliví. Správný správce skladů sedí ve své kanceláři; pozoruje je a je v neustálém kontaktu s lidmi.

Eliška Hasanová