ASSTRA FORWARDING s.r.o.

ASSTRA FORWARDING s.r.o.
Logistický adresář STATUS
OK
Ulice
Pekařská 695/10
Město
Praha 5
PSČ
15500

Jednou z hlavních oblastí činnosti AsstrA jsou přepravně-spediční služby. Firma zajišťuje dopravu zboží všemi druhy dopravy, jako je silniční, železniční, námořní a letecká, dále nabízí kombinovaná schémata dopravy. Výběr dopravního prostředku závisí na typu nákladu, místu určení, stejně jako na časových požadavcích.

Webová stránka
Telefon
+42 029 630 03 11
IČO
24285641
DIČ
CZ24285641