hdr

[quote]Plzeňská poradensko-technologická společnost Aimtec zvítězila v kategorii Top logistický produkt – software soutěže Impuls logistika, kterou vyhlašuje společnost Economia v rámci své konference Zóna logistika. Porotu zaujala aplikace rozšířené reality pro kontrolu kvality standardizovaných výrobků Aimtec AR Quality Check (ARQ).[/quote]

 

Kontrola kvality pomocí rozšířené reality (AR) vznikla jako pilotní projekt pro významného dodavatele dveřních panelů osobních automobilů. Výrobky, které jsou standardizované tvarem, rozměry a dalšími parametry a které zároveň existují ve velkém množství variant, jsou těmi pravými, na které lze AR aplikovat.

 

V případě projektu s dveřními panely mohou být rozdíly mezi jednotlivými konfiguracemi pro operátory lidským okem prakticky neviditelné. Cílem Aimtecu bylo poskytnout jim nástroj, se kterým dokážou vyhodnotit situaci rychle, jednoduše a pokaždé stejně. Rozšířená realita je automaticky upozorní na jakékoliv odchylky od požadovaného stavu a umožní je nejen detekovat, ale také komplexně zaznamenat z pohledu zpětné sledovatelnosti. Nahrazuje tak dlouhý seznam otázek, který musí kontrolor projít u každého dílu.

 

Kontrola kvality pomocí tabletu

Při výstupní kontrole nejdříve pracovník kontroly kvality naskenuje pomocí tabletu čárový kód kontrolovaného dílu, a následně namíří kameru tak, aby byl na obrazovce celý díl. Systém automaticky monitoruje kontrolní body na výrobku a vyhodnotí, zda je díl kompletní. Pracovníkovi pak nabídne možnost vyfotografování produktu a zápis hodnoty výstupní kontroly. Data spárovaná s konkrétním výrobkem se odešlou do MES systému, kde jsou uložena pro další využití a zpětnou dohledatelnost.

 

Proč se Aimtec pro aplikaci AR rozhodl, vysvětluje Petr Stejskal, Technical & Support Director společnosti: „I přesto, že je využití rozšířené reality teprve na začátku, vidíme v ní velkou budoucnost. Současné technologie již umožňují dosáhnout uspokojivých výsledků i u běžně dostupného hardwaru, kde klíčovou roli hraje software. Pro implementaci našich řešení využíváme nejnovější AR framework od lídra trhu, společnosti Vuforia.“  

 

První verze aplikace ARQ vznikla v rámci R&D platformy AimtecLab. Na jejím přerodu v komerční produkt pracuje specializovaný tým vývojářů hledající uplatnění pro nové technologie v praxi. Při vývoji kontroly kvality v AR hrály velkou roli její přínosy ‒ snížení času potřebného k provádění kontroly, eliminace chyb, snadné zaškolení na proces, zvýšení kvality informací díky přesným a jednoznačným záznamům a digitalizace procesu a s ním související eliminace spotřeby papíru pro tištěné záznamy. Řešení může být díky dedikovanému týmu upraveno na míru prakticky kterýmkoli zákazníkům.

 

Zdroj : AIMTEC