DPP

[quote]Vlnitá lepenka patří k hojně používaným obalovým materiálům a zároveň i substrátům, které spotřebitelé v Evropě nejvíce v produkci obalů preferují. K enviromentálnímu vnímání přispívá i fakt, že vlnitá lepenka je vyrobena z velké části z recyklátu. Aktuální informace z trhu s vlnitou lepenkou  SYBA exklusivně získala od předsedy SVVL Dr. Walo Hinterbergera.[/quote]

 

V souvislosti s pandemií COVID 19 spotřeba vlnité lepenky stoupá, zároveň  se v médiích objevily informace o současném nedostatku sběrového papíru. A protože se některé dotazy ohledně vlnité lepenky objevily i na SYBě, požádali jsme o vyjádření formou rozhovoru na nejdůležitější z nich předsedu Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) Dr. Walo Hinterbergera.

 

–          Jak ovlivnila nárůst spotřeby vlnité lepenky (VL) v loňském roce e-commerce. Případně jaké další sektory přispěly v souvislosti s pandemií COVID 19 ke změnám spotřeby VL?

 

WH: Vlnitá lepenka měla minulý rok nadprůměrný nárůst, nejen v ČR, ale i v dalších zemi Evropy. Tento vývoj ovlivnila především silně rostoucí poptávka po obalech v internetových obchodech (e-commerce). Druhý důvod je, že následkem uzavření restaurací, hotelů a školních jídelen v době lockdownů bylo v maloobchodech prodáno více balených potravin a nápojů. Další nárůst byl v sortimentu hygienických potřeb, nebo i u hraček. V ČR zaznamenal prodej vlnité lepenky v roce 2020 nárůst objemu o 7 %. Dalším určujícím faktorem byl i nárůst vývozu vlnité lepenky, naopak se současným poklesem dovozu. V důsledku těchto změn se zvýšila domácí spotřeba podle našeho odhadu o zhruba 3 % oproti roku 2019.

 

–          Jak je to v současnosti s VL na evropském trhu? Lze zde také zaznamenat obdobné tendence jako u nás?

WH: Ano, tendence jsou v Evropě velmi podobné jako u nás. Ve většině zemí spotřeba vlnité lepenky stoupla. Existují však i vyjímky, kde byl naopak zaznamenán pokles objemu. Takovým příkladem je např.  Francie.

 

–          E-commerce zaznamenala i změny ohledně vlastních obalů (konstrukce, tisk apod.), lze s tímto trendem zaznamenat i změnu požadavků na kvalitu VL?

WH: Určitě. Podívejte se na přepravní obaly před pěti lety a nyní. Kvalita se jednoznačně zlepšila. Obaly pro e-commerce se stále častěji objevují i s potiskem, protože obchod si začal uvědomovat jejich marketingový potenciál.  Dalším trendem, který oceňují především spotřebitelé je opatření některých konstrukcí trhacími páskami. Tyto obaly pak lze jednoduše i využít na případné vrácení produktu. Z hlediska primární konstrukce lze vzhledem k růstové tendenci v e-commerce předpokládat nárůst poptávky po designech vycházející z konstrukcí klopových krabic (FEFCO 02).

 

–          Z kolika cca procent je spotřeba vlnité lepenky kryta výrobou v ČR, a z kolika dovozem? Jak se podílí naopak výrobci VL v ČR na jejím exportu (%) – došlo v souvislosti s její spotřebou k nějakým významným změnám? Došlo k nějakému ovlivnění produkce VL kvůli změnám v objemu sběrového papíru?

WH: Tuzemští výrobci pokryjí zhruba 80% spotřeby VL v ČR, dovoz tvoří tedy cca 20 %. Naopak tuzemští producenti exportují necelé 30 % výroby. Vývoz v roce 2020 rostl, dovoz o něco poklesl.

Vlnitá lepenka se vyrábí až z 85 % sběrového papíru. Na konci roku 2019 a začátku roku 2020 nebyla poptávka po sběrovém papíru vysoká, mimo jiné, protože nebyl žádný nárůst v segmentu VL v roce 2019 oproti roku 2018. Na počátku koronavirové pandemie na jaře 2020 některá města i omezovala provoz sběrných dvorů, a školy už nemohly sbírat starý papír.  Poptávka po obalech z vlnité lepenky se změnila v 2020 a rostla od začátku pandemie, nejvíce ve druhé polovině roku. S tím také rostla poptávka po papíru a obdobně i po sběrovém papíru.  Navíc zároveň vzrostla poptávka po evropském papíru na VL i na asijských trzích důvodů, které jsem uvedl, začal papírnám citelně chybět sběrový papír. To vedlo k tomu, že výrobci vlnité lepenky měli hlavně v posledním kvartálu 2020 – a stále mají – problémy se zajištěním dostatku papíru.

 

Dokážete odhadnout prognózu vývoje VL na nejbližší budoucnost (1 – 3 let)?

WH: Těžko říct. Podle historických dat roste dlouhodobě výroba a spotřeba vlnité lepenky v Evropě okolo 2-3 % ročně. V Česku byl průměrný růst výroby posledních 5 let kolem 3 %. Předpokládám, že trend k e-commerce bude i nadále trvat, stejně jako trend k recyklovatelným obalům jakými jsou obaly z vlnité lepenky. Na druhé straně bude zřejmě rostoucí tlak na redukci obalů obecně. Počítám s tím, že dlouhodobý trend bude pokračovat. Čeho se budou týkat krátkodobé vyhlídky ve vývoji, bude hodně záležet na ekonomickém vývoji v důsledku pandemie. Pokud bude větší propad poptávky „consumer goods“ (balené food/beverage products a balení non-food) a lidé budou šetřit i u koupě potravin a balených non-food výrobků, pak by poptávka po obalech mohla zaznamenat i určitý  propad. Ale protože zhruba polovina obalů je pořád vyráběna právě pro výrobce potravin a nápojů, což je poměrně stabilní segment trhu, nepočítám osobně ani v tomto případu s podstatným poklesem, ale také ne s takovým nárůstem, jaký byl v roce 2020. Myslím si, že po dobu 1-3 let zaznamenáme zase nárůst kolem dlouhodobého trendu.

 

Zdroj : SYBA