[quote]Rok 2020 vstoupí do dějin jako inflexní bod, ve kterém se život – jak jsme již věděli – změnil. Dříve zapomenuté základní pravdy nabývají nově objeveného významu. Osobní rozhovory s blízkými a večerní procházky v parku se staly cennějšími než nejmodernější vybavení nebo módní doplňky z nové kolekce. Lékařům se dostalo upřímného obdivu doprovázeného potleskem a všichni si uvědomili, že dobré zdraví je ve skutečnosti tím nejcennějším.[/quote]

Během posledních tří měsíců se poptávka po léčebných přípravcích výrazně zvýšila. Počet přepravních objednávek byl ovlivněn odpovídajícím způsobem. Pro mezinárodní logistickou skupinu AsstrA-Associated Traffic AG zahrnuje každý projekt související s bojem proti pandemii COVID-19 zvýšenou odpovědnost. Jde přece o životy lidí.

V květnu letošního roku AsstrA dokončila urgentní dodávku high-tech komponentů lékařské diagnostické techniky od výrobce v Německu do Ruska. AsstrA vytvořila nejlepší potenciální schémata dodání a klient si vybral nejvýhodnější možnost, pokud jde o plánování a náklady. Komponenty vážily 3 tuny a byly dodávány po silnici.

„S ohledem na důležitost nákladu měl klient řadu důležitých požadavků na tuto přepravu:

  • dodací lhůta nepřesahující 4 dny,
  • dva řidiči střídající se během cesty a
  • GPS sledování nákladu.

Časový rámec byl výzvou. Kromě samotné přepravy muselo být vyřízení veškeré vývozní, tranzitní a celní dokumentace dokončeno nejpozději do 4 dnů,“ říká Lyubov Sakharová, specialista na vztahy se zákazníky v AsstrA.

Veškerý náklad, sestávající z komponent rentgenového vybavení, byl dodán z německého města Espelkamp do Petrohradu celkem za 3 dny. Díky vynikající týmové práci německých a ruských zastupců společnosti AsstrA byla dodávka po silnici dokončena za rekordních 48 hodin namísto maximálně povolených 96.

„Dle vyjádření klienta tým AsstrA dokončil tuto náročnou úlohu„ perfektně “a v budoucnu bude vybrán k uskutečňování dalších takovýchto projektů,“ dodává Lyubov Sakharová.

 

Zdroj : AsstrA