[quote]Mostečtí radní vyhověli žádosti mosteckého autodromu a udělili mu výjimku z platnosti obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností pro významné akce sezony 2019. Rada města vyhověla ve 12 případech s tím, že u všech těchto akcí je povoleno jejich konání pouze do 18:00, uvádí radnice na svém webu.[/quote]

U pěti akcí žádosti nevyhověla, protože nesplňovaly požadavky na schválení. „Jednání jsem vyvolal právě nyní na začátku sezony, aby nám autodrom představil akce, které se na okruhu letos chystají, a aby se k počtu těchto akcí a problematice hluku z autodromu mohli vyjádřit i lidé ze spolku Zdraví pro Most,“ uvedl primátor Jan Paparega (PRO Most). Autodrom na jednání podle něj představil své záměry, mimo jiné i ty, které by mohly omezit produkci hluku. S jejich realizací nicméně vyčká do doby vyřešení zákonnosti protihlukové vyhlášky, s níž autodrom nesouhlasí.

„Můžeme diváky pozvat na všech 13 podstatných závodů a závodních víkendů právě začínající sezony. Jsme rádi, že politici rozhodli racionálně a ve prospěch fanoušků motoristického sportu i ekonomického přínosu města. Právě příjmy pro místní firmy a podnikatele zejména v ubytovacích a stravovacích službách jsou dalším pozitivním efektem přílivu tuzemských i zahraničních návštěvníků do našeho areálu, města Mostu i celého regionu,“ uvedl výkonný ředitel autodromu Ivo Diviš.

V Mostě se vede dlouhodobě spor o hlukové limity. Dodržování současné vyhlášky podle Diviše znemožňuje podnikání společnosti. „Považujeme ji proto za nezákonnou a podali jsme v této věci žalobu ke správnímu soudu. Naší dominující činností je organizace testování, tréninků a závodních víkendů automobilů a motocyklů, jež skutečně přinášejí jako vedlejší efekt hluk,“ uvedl Diviš s tím, že se autodrom snaží hlukové limity dodržovat. „K protihlukovým opatřením přistupujeme koncepčně. Jsou mj. definována v provozním řádu, týkají se provozní doby areálu, druhů akcí i stanovených norem, například tlumivky do výfuků motocyklu a vlastní měření hluku z vozidel na dráze,“ doplnil ředitel autodromu.

Vloni v únoru se ministerstvo vnitra zastalo města Most ve sporu o protihlukovou vyhlášku, která nařizuje ve čtvrti Souš sousedící s autodromem klid o nedělích a státních svátcích. Zrušilo rozhodnutí krajského úřadu o neplatnosti pokut autodromu za její porušování. Ústecký krajský úřad se předtím ztotožnil s provozovatelem autodromu v názoru na nezákonnost vyhlášky o regulaci hlučných činností. Ministerstvo uvedlo, že posouzení nezákonnosti obecně závazné vyhlášky obce přísluší pouze Ústavnímu soudu ČR.

Vyhláška byla reakcí na stížnosti obyvatel na hluk z automobilového závodiště, platit začala v roce 2017.

 

Zdroj : ČTK