[quote]Podle vědců brzy vše, co nás obklopuje, bude mít virtuální kopií – tzv. digitální dvojče.[/quote]

Technologický pokrok již dlouho překonal všechna očekávání společnosti. Internet věcí (anglicky Internet of Things, IoT), schopnost sledovat produkty v síti a digitalizovat produkty vám umožní komplexně řídit životní cyklus produktu. Pomocí dat ze zařízení zákazníka získávají podniky informace, které umožňují vytvářet cílené a optimalizované produkty pro konkrétní zákazníky. Digitální dvojčata se stávají jedním z prvků tohoto procesu.

Digitální dvojče – co to znamená?

Koncept digitálních ekvivalentů není nový. Modely 2D a 3D se již více než 30 let používají v automatizované projekci (CAD). Nicméně samotný termín „digitální dvojče“ (anglicky Computer-Aided Design, CAD) se objevil poměrně nedávno. Jednoduše řečeno, digitální dvojče je virtuální kopie každého fyzického objektu, zařízení, stroje, výrobního nebo průmyslového procesu, který lze sledovat na jakémkoli počítači.

K čemu je potřebná digitální kopie?

SNAŽTE SE POCHOPIT

Digitální dvojče lze použít pro různé účely. Především umožňuje hlubší pochopení některých procesů bez zásahu do samotného produktu. Představte si, že vaším úkolem je opravit zničený motor automobilu a vy neznáte příčinu poruchy.  Podrobná analýza digitálního motoru na monitoru počítače vám umožní „nahlédnout dovnitř“ a zjistit zdroj závady.

PŘEDVÍDEJTE

Jak zjistit, zda je stroj, který chcete koupit, je pro vaši provozovnu opravdu vhodný? Váháte zda jej koupit nebo ne? Chcete-li získat správnou odpověď, stačí využít možnosti manipulace s virtuální kopií. 3D zobrazení vaší provozovny  a nového stroje vám umožní si konkrétně představit jeho práci a vyvrátit veškeré pochybnosti spojené s nákupem.

OPTIMALIZUJTE

Digitální dvojčata pomáhají rychle a přesně identifikovat problémy v podnikání. Díky tomu mohou firmy urychlit produkci výrobků, snížit náklady na celý výrobní řetězec a tím optimalizovat celé podnikání. Všechny změny, ke kterým dojde v reálném zařízení, počítači nebo systému, se promítnou do digitálního modelu. To zajistí efektivní dálkové ovládání objektu a umožní předem rozpoznat poruchy při provozu zařízení nebo včas odhalí začátek jeho opotřebení.

Kde je možné použít digitální kopie?

Digitální kopie jsou úzce spojeny s automobilovým průmyslem. V této oblasti se nejčastěji používají při návrhu a konstrukci vozidel a technologických linek. Technologie spojené s digitálním znázorněním reality se však dnes používají prakticky ve všech průmyslových odvětvích.

Například digitální dvojče je ideální pro práci související se servisními stroji. Zaměstnanec, který sestavuje, kontroluje nebo opravuje vozidlo, může používat přesné informace a pokyny obdržené v reálném čase a řídit jeho práci. Systém mu řekne, který prvek by měl zkontrolovat, uvést jeho polohu a říct mu, které nástroje a náhradní díly by měly být použity. Digitální dvojče je užitečné při konstrukci a opravě letadel a je také vhodné pro vývoj pohonných systémů používaných v letecko-kosmickém průmyslu.

Zajímavé je, že dokonce i města již mají svá digitální dvojčata. Výrazným příkladem je Rennes, město a správní jednotka ve Francii. Zde byl vyvinut digitální model města „Virtual Rennes“, který byl použit k vytvoření koncepce rozvoje města. Digitální dvojče města Rennes umožňuje úředníkům, obyvatelům, podnikům a poskytovatelům služeb, simulovat realizaci rozhodnutí týkajících se rozvoje města. Dříve než městské úřady rozhodnou (například o výstavbě nové linky metra), pomocí digitálního dvojčete je možné zvažovat různé možnosti, a vyzkoušet všechna možná řešení.

V jistém smyslu digitální dvojče umožňuje dokonce předvídat budoucnost. Než začnete realizovat svůj projekt – nějakou opravu, přestavbu, což může přenášet často zbytečné náklady, můžete nejprve experimentovat s digitálním kopií. To vám umožní zjistit na obrazovce počítače, zda zamýšlená činnost bude úspěšná a v případě pozitivního výsledku přistoupit k její realizaci.

Logistické dvojče

V logistice lze koncept digitálního dvojčete použít v různých fázích procesu. O možnostech jeho využití mluví Maciej Tyburchi, Lean Manager & Data Protection Officer skupiny společností AsstrA-Associated Traffic AG:

„Digitální dvojče – řešení, použitelné ve všech fázích jakéhokoli procesu. Začněme s vývojem návrhu obalu pro produkt, který minimalizuje spotřebu materiálu a snižuje velikost obalu. Dobrým příkladem je způsob balení nábytkových prvků, který používá společnost IKEA.

Další etapu procesu – přepravou zboží – lze také pomocí tohoto přístupu značně optimalizovat. Například při konstrukci nákladních vozidel tak, aby byl využit plný potenciál jejich nosnosti.

Tato metoda také pomůže při skladování zboží, protože veškeré možnosti skladů lze taktéž analyzovat pomocí digitálního dvojčete a to již ve fázi návrhu. Díky tomu budou skladové prostory pronajaté pro skladování využívány naprosto maximálním způsobem a procesy, které probíhají ve skladu, budou probíhat naprosto optimálně.“

Jak lze vidět z výše uvedených příkladů, digitální dvojče v logistickém průmyslu může být použito v mnoha situacích. Jeho využití umožní ještě efektivnější plánování, návrhy a využití dostupných dopravních a logistických zdrojů.

Podle prognóz světových odborníků do roku 2020 počet společností využívajících digitální dvojčata vzroste o 30% (ve srovnání s rokem 2000). Podle analytiků to zlepší obchodní výkonnost spojenou s implementací inovativních produktů a produktivity v celé organizaci, což zvýší jejich zisky o 25%. Aby však podniky dosáhly úspěchu, musí neustále rozvíjet nové ekonomické a obchodní modely, pamatovat si a pochopit, že digitální dvojče není řešením všech problémů.