Dopravní nehoda - ilustrační foto.
Invoitix

[quote]Celospolečenské ztráty z dopravních nehod na silnicích v roce 2017 poprvé překročily 70 miliard korun. Proti roku 2016 vzrostly o více než tři miliardy na 72,7 miliardy Kč. Zemřelo 577 lidí, 2286 se jich zranilo těžce a 24.719 lehce. ČTK o tom dnes informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV).[/quote]

Do celkové částky jsou započítány mimo jiné náklady na zdravotní péči účastníka dopravní nehody, na práci dopravních policistů, hasičů, soudců i zaměstnanců státní správy, náklady pojišťoven a odškodnění pro oběti dopravních nehod. „Stát přichází o hospodářský přínos zraněné nebo usmrcené osoby a naopak musí investovat do jejího zdravotního a sociálního zabezpečení,“ uvedla Alena Vyskočilová z CDV.

Policejní statistiky za rok 2017 hovoří o 502 obětech dopravních nehod. V bilanci Centra dopravního výzkumu jsou ale i lidé, kteří zemřeli do 30 dnů po havárii. Na jednoho zemřelého člověka pak připadá ztráta 19,8 milionu korun. U těžce zraněných to je zhruba pět milionů korun a v případě lehce zraněných asi 717.000 korun. U nehod, kde vznikla pouze hmotná škoda, pak byla průměrná celospolečenská ztráta 386.400 Kč.

Státní rozpočet stály nehody předloni zhruba 7,9 miliardy korun, což představuje 11 procent celkových ztrát. Více než dvě procenta nákladů pokrylo ministerstvo vnitra, které hradí práci policie a hasičů, a rovněž ministerstvo práce a sociálních věcí, které podle předpisů o nemocenském a důchodovém pojištění vyplácí sociální výdaje.

Zhruba 1,1 procenta ze ztrát pak spadalo pod ministerstvo spravedlnosti a Ústavní soud, jsou to personální a administrativní náklady za řízení týkající se nehody. Ministerstvo zdravotnictví částečně hradí náklady na zdravotní péči, jde však pouze o 0,23 procenta z celkových ztrát. „Ministerstva dopravy se vzniklé ztráty po ekonomické stránce dotýkají minimálně. Jedná se o škody způsobené na komunikaci, tj. 0,19 procenta,“ uvedlo CDV.

Usmrcený nebo zraněný člověk rovněž podle CDV není schopen vyprodukovat určitou výši hrubého domácího produktu, což má dopad na státní rozpočet. „V důsledku toho se snižuje výše hrubého domácího produktu, a tím i daňový příjem do státního rozpočtu, který činí 5,3 procenta celkových ztrát z dopravní nehodovosti,“ dodalo centrum.

CDV působí jako veřejná výzkumná instituce, v roce 1992 ho založilo ministerstvo dopravy.

Vývoj celkových škod způsobených dopravními nehodami

Rok Škoda v miliardách Kč
2005 52,5
2006 48,3
2007 50,8
2008 49,3
2009 47,4
2010 53,3
2011 52,7
2012 52,3
2013 52,8
2014 55,2
2015 68
2016 69,4
2017 72,7

Zdroj: CDV

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP