Vnitrozemská vodní doprava

[quote]Převedení veškerých investic na tuzemské vodní cesty na správy jednotlivých povodí řek ještě více omezí peníze na vodní dopravu. Povodí totiž ze zákona nemají potřebné kompetence ani odborníky pro zlepšování podmínek vodní dopravy. Ve stanovisku k připravovanému převodu staveb na vodních cestách z ministerstva dopravy na ministerstvo zemědělství to dnes uvedl Svaz dopravy ČR.[/quote]

Převod investic do vodních cest na jednotlivá povodí, které jsou pod správou ministerstva zemědělství, ve středu oznámilo ministerstvo dopravy. Investice tak nově budou mít na starosti státní podniky Povodí Labe, Vltavy a Moravy. Podle úřadu se tím odstraní nelogická praxe, kdy investorem vodního díla bylo Ředitelství vodních cest (ŘVC) a po dokončení stavby předalo dílo příslušnému povodí, které ho provozovalo. ŘVC nyní bude supervizorem projektů realizovaných jednotlivými povodími.

Podle předsedy Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR Milana Raby neexistuje pro přesun agendy pod ministerstvo zemědělství ani legislativní opora. Hlavní činností podniků povodí je totiž péče o vodní hospodářství jednotlivých řek, nikoliv služby spojené s vodní dopravou. To podle něj povede k dalšímu snížení investic do vodních cest.

„Je přinejmenším zarážející, že tak zásadní změna neprošla žádnou rozpravou a dohoda se provedla ihned na úrovni ministrů,“ řekl ČTK Raba. Podle něj je převod odrazem dlouhodobé neochoty současného vedení ministerstva dopravy řešit problematiku vodní dopravy. Doufá, že věc ještě bude řešit vláda, která by plán mohla zvrátit.

Svaz rovněž uvádí, že se tak děje za situace, kdy se podnikům povodí dnes nedaří ani jejich hlavní činnost, která je spojená se suchem a ochranou před povodněmi. „Investice státu do těchto priorit nejsou realizovány, přitom nyní by měly zajišťovat i tolik potřebný rozvoj vodní dopravy,“ zdůrazňuje svaz ve stanovisku.

Jednotlivým podnikům povodí navíc podle svazu chybí potřební odborníci, kteří by měli přehled o komplexním stavu vodní dopravy a jejich potřeb. Právě rozdrobení kompetencí nejvíce vadí bývalému šéfovi ŘVC Janu Skalickému. Pokud už je převod nutný, byl by podle něj rozumnější přechod celého ŘVC pod resort zemědělství.

S rozhodnutím nesouhlasí ani Hospodářská komora ČR. Podle předsedy dopravní sekce Emanuela Šípa jde o projev bezradnosti ministerstva dopravy, pokud jde o význam a budoucnost vodní dopravy v Česku. Výsledkem podle něj bude, že už tak omezený balík peněz pro vodní stavby bude ještě méně využit pro vodní dopravu. „Je to jen další krok ve prospěch některých ekologických aktivistů, kteří v souladu se zahraničními železničními kruhy hodlají dosáhnout úplného zastavení konkurující vodní dopravy na celém toku Labe,“ uvedl Šíp. Současné podmínky pro vodní dopravu v Česku označil jako národohospodářskou škodu, za kterou by měl někdo nést zodpovědnost.

Za financování investic bude nadále zodpovědný Státní fond dopravní infrastruktury. ŘVC tak nově bude zodpovědné kromě supervize investic pro SFDI také za provoz remorkéru Beskydy i servisních plavidel pro lodní park, správu českých pozemků v přístavu v Hamburku a předávání podkladů k projektům správcům vodních cest.

 

Zdroj : ČTK

DPP