[quote]V červnu uspořádalo Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty (International Center for World Development, ICWD) druhý ročník tzv. Projektového maratonu. V něm studenti rozvíjí svůj projekt pro vybranou humanitární neziskovou organizaci. Letos byla vybraná neziskovka Czech Hospital, která staví střední školu pro obyvatele vesnice Arandu přímo pod horou K2.[/quote]

 

Účastníci maratonu společně vytvářeli návrh zázemí kempu pro horolezce. Výtěžek z provozu kempu bude sloužit k podpoře místní kliniky „Czech Hospital“, kterou pro místní vybudovala v roce 2006 česká horolezkyně Dina Štěrbová. Stavba kempu umožní dlouhodobou udržitelnost provozu kliniky a nezávislost jejího provozu na podpoře zvenčí. Studenti museli pracovat se specifickými podmínkami dané oblasti, to je teplota, vlhkost a srážky, slunce, seismicita, vítr, možnosti elektřiny, obvykle používané materiály a způsoby konstrukcí místních lidí. Jako výsledek vznikly dva návrhy z pera dvou studentských týmů, které nabízí také konstrukční řešení budov.

 

Nejbližší další aktivitou ICWD je letní škola Rozvojové září. V loňském roce se na ni přihlásilo přes 50 účastníků, studentů, pedagogů, odborníků i veřejnosti napříč obory. Vznikla tak nová profesní spojení. Mnoho z účastníků se poté zapojilo do projektu stavby střední školy v Zambii, který vede Ing. Petr Čanda z ČVUT. Řada studentů se spojila s neziskovými a rozvojovými organizacemi coby dobrovolníci, výzkumníci či partneři projektů.

 

Letos se Rozvojové září uskuteční od 6. do 10. září na půdě ČVUT v Praze. Bude se opět tematicky soustředit na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Přes 20 odborníků z různých oborů představí svá témata nebo seznámí účastníky se svými projekty za účelem navázání mezioborové spolupráce.

 

„Program je připraven tak, aby nevyžadoval předchozí hlubší technické znalosti. Uvítáme studenty technických i netechnických škol, pracovníky rozvojových projektů i veřejnost, kterou toto téma zajímá,“ říká Ing. Jan Tilinger, Ph.D., z Centra pro mezinárodní rozvojové projekty na ČVUT (ICWD).

 

ICWD

je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů. Centrum usiluje o rozšíření možností vzdělání studentů ČVUT v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství).

 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.