30120093 - work accident

[quote]Češi loni prostonali kvůli pracovním úrazům 1,3 milionu dní, což je nejvíce od roku 2014. Meziročně se počet prostonaných dní kvůli pracovním úrazům zvýšil o 133 tisíc. Meziročně také vrostla průměrná doba trvání neschopenky kvůli úrazům a nemocem, a to z 39 na 42,7 dní. Vyplývá to z nejnovějších dat Českého statistického úřadu za první pololetí roku 2019.[/quote]

 

Nejvíce neschopenek bylo ve zpracovatelském průmyslu

„Skoro půl milionu dní strávili na neschopence zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu, který si drží prvenství v počtu pracovních úrazů. Dva z pěti úrazů se stanou lidem právě v tomto odvětví, celkem šlo o 9,5 tisíce případů,“ říká Ondřej Švadlenka ze společnosti Ardon Safety, která se zabývá analýzou rizik v pracovním prostředí a prevencí. „Nejčastěji k úrazům dochází v kovovýrobě a rizikové je i strojírenství či chemický průmysl. Vysoce závažné úrazy se stávají během manipulace s tlakovými nádobami, s tepelnými výměníky a často také při opravách či údržbě. Častou příčinou je lehkomyslnost zaměstnanců a rutinérství,“ poznamenává Švadlenka.

 

Nejdéle v průměru stonají zemědělci, lesníci a zedníci

Jak ukazují statistiky, bezmála o čtyři dny se meziročně se zvýšila i průměrná doba trvání neschopenky, která se vyšplhala na 42,7 dní. „Nejdelší dobu na neschopence stráví pracovníci v oborech zemědělství, lesnictví a stavebnictví, tedy v odvětvích, která souvisejí se sezónní výrobou, nebo jsou vysoce riziková. Tyto obory se dlouhodobě drží na prvních příčkách v počtu pracovních úrazů. Zatímco na stavbách je nebezpečná hlavně práce ve výškách, lesníky ohrožuje nedostatečná ochrana při práci, například absence obličejového štítu při řezání stromů a podobně. Samozřejmě fatální úrazy způsobují pády stromů na člověka,“ uzavírá analytik bezpečnostních rizik Ondřej Švadlenka ze společnosti Ardon Safety.

 

Zdroj : Ardon Safety