DPP

V rámci postupující stabilizace provozního hospodaření České pošty bylo rozhodnuto o navýšení mezd v průměru o 10 % od 1. září 2024. Navýšení se bude týkat všech provozních a administrativních zaměstnanců v tarifních mzdách. Zároveň byla v březnu zaměstnancům vyplacena mimořádná odměna za úspěšnou implementaci všech krizových opatření v roce 2023. Vyplacení mimořádné odměny i navýšení mezd je výsledkem jednání vedení České pošty se zástupci všech odborových organizací působících na České poště.

„Zajistit každodenní fungování České pošty včetně náročného předvánočního období v době probíhající transformace klade nesmírné nároky na všechny zaměstnance naší firmy. Rád bych proto ocenil všechny, kteří se na implementaci krizových opatření podíleli a snažili se při tom minimalizovat dopad na naše klienty,“ řekl generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán. „Se mzdou za únor v březnovém výplatním termínu proto zaměstnanci pošty obdrželi mimořádnou odměnu v průměrné výši 4 500 Kč. Transformace Pošty směřuje správným směrem, a proto jsme po delší době rozhodli přistoupit i ke zvýšení tarifních mezd a s tímto nákladem již v letošním plánu vyrovnaného hospodaření počítáme. Prioritou je neustálé posilování kvality doručování, a proto dostanou nejvíce přidáno listovní doručovatelé.“   

Úspěšná transformace je podmínkou udržitelnosti mzdového ohodnocení zaměstnanců pošty tak, aby pro ně byla práce na Poště v měnících se podmínkách na trhu stále atraktivní. Celkové náklady na aktuální mimořádnou odměnu dosáhly 120 milionů korun, náklady na zvýšení tarifních mezd 320 milionů korun.

Česká pošta zaměstnává cca 20 tisíc zaměstnanců. Aktuální průměrná mzda na České poště je 31 012 korun. Poslední navýšení tarifních mezd v průměrné výši 5 % proběhlo v roce 2023.

Zdroj: ČP