[quote]České dráhy v posledních týdnech přijaly řadu preventivních opatření proti šíření koronaviru a tato opatření průběžně doplňují. Ve všech krocích postupují podle pokynů a doporučení státních orgánů, především Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví ČR a hygieniků. Probíhá intenzivnější úklid vlaků, byla zahájena preventivní ionizace interiéru souprav, které brání šíření virů, probíhá osvěta ve vlacích především v případě osob přijíždějících ze zahraničí a České dráhy spolupracují se státními orgány na dalších preventivních opatřeních.   [/quote]

 • České dráhy rozšířily a zintenzivnily úklid souprav. Při mytí interiéru jsou nyní používány prostředky jiného složení a zvyšuje se také intenzita samotného čištění.
 • Zvláštní pozornost je věnována dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí cestující do styku – kliky, nástupní madla, úchopové části odpadkových košů, ovládací prvky dveří nebo sociální zařízení.
 • U dálkových vlaků doplňujeme během jízdy ve velkých stanicích hygienické a dezinfekční prostředky.
 • U expresních vlaků vycházejících z pražského depa na relacích Německo a Rakousko (mimo jiné tranzitní země pro směr Itálie a Francie) byla minulý týden zahájena dezinfekce vybraných vozů pomocí ozonového generátoru PROFIZON X. Tímto postupem se zlikvidují viry a bakterie v prostoru celého vozu.
 • V tomto týdnu došlo k rozšíření dezinfekce vozů prostřednictvím ozónu také u vlaků, které vyjíždějí do Rakouska z depa v Českých Budějovicích.
 • V mezistátních vlacích jsme umístili plakáty a distribuujeme letáky Ministerstva zdravotnictví ČR s informacemi o příznacích nákazy koronavirem a o prevenci šíření nákazy. Informace jsou v nich uvedené v češtině, angličtině, němčině a italštině.
 • Byla přijata opatření a v oblasti zásad chování personálu, např. v oblasti hygieny. Probíhá postupné vybavení provozního personálu např. dezinfekčními gely a ubrousky. Společnost dále pořizuje vitamíny pro posílení imunity zaměstnanců. O aktuální situaci v souvislosti s koronavirem zaměstnance informujeme prostřednictvím intranetu.
 • IZS zahájil namátkové zdravotní kontroly v dálkových spojích ze zemí, kde je nejvyšší riziko zavlečení koronaviru (Německo, Rakousko). České dráhy vytvoří veškeré podmínky pro IZS k této činnosti.
 • Krizový štáb je v trvalém kontaktu s IZS, Bezpečnostní radou státu a Ministerstvem dopravy ČR.
 • S účinností od 11. 3. 2020 provádíme návratky částečně či zcela nevyužitých traťových jízdenektýdenních, měsíčních a čtvrtletních za zvláštní jízdné pro cestující 6 – 18 let a žáky a studenty 18 – 26 let beze srážky. Návratek lze uplatnit kdykoliv ve lhůtě do 6 měsíců od prvního dne nevyužití, přičemž za první den nevyužití se vždy považuje 11. 3. 2020 a toto datum rovněž nahrazuje předepsané potvrzení.
 • Jízdenky s cílovou nebo nástupní stanicí v Itálii lze také vrátit beze srážky.
 • Kontrolu jízdních dokladů ve vlaku provádíme v rámci možností bez přebírání dokladů, průkazů a karet do rukou. Předložené doklady kontrolujeme, je-li to možné, pouze vizuálně. Prosíme cestující o spolupráci při snaze o omezení fyzického kontaktu.
 • Při úhradě jízdních dokladů vyzýváme cestující, aby před platbou finanční hotovostí upřednostnili platbu kartou. Při použití platebních karet nebo elektronických peněženek vyzýváme cestující, aby kartu sami přiložili k platebnímu terminálu.

Zdroj : ČD