Ve srovnání 26 evropských měst se Praha umístila jako druhá v regionu střední a východní Evropy co do nákladů na vybavení kanceláří, tzv. fit-out. Při průměrných 1 037 eurech na metr čtvereční jde o polovinu ceny běžné v nejvýznamnějších německých městech nebo ve Spojeném království, kde medián nákladů převyšuje 2 000 eur.

Budoucnost kanceláří je stále předmětem diskusí, ale nejpravděpodobnějším řešením se zdá být flexibilní a hybridní model. Kanceláře nezanikly, naopak obhájily svoji existenci – ať již kvůli zachování produktivity, nebo pro podporu interakce a spolupráce mezi zaměstnanci. To, že se obsazenost i v prvním čtvrtletí letošního roku držela nad 90 procenty, znamená, že je pražský kancelářský trh zdravý. Mnoho firem se stěhuje, expanduje či naopak zmenšuje své prostory – a tedy je nově zařizuje.

Glyn Evans, vedoucí Design + Build pro region EMEA, Cushman & Wakefield: „Náklady na fit-out jsou nedílnou součástí rozhodovacího procesu, mají vliv na plánování a přípravu rozpočtu. Spolu s personálními náklady a nájemným je potřeba je zohlednit již v raných fázích strategického rozhodování, a tak jsme na pomoc nájemcům při přípravě rozpočtu na stěhování kanceláří porovnali ceny v nejdůležitějších evropských lokalitách.“

  

Tabulka č. 1: Náklady na fit-out (v eurech za m2), země střední a východní Evropy

STÁT     MĚSTO CENA
Srbsko Bělehrad 1 121
Česká republika Praha 1 037
Polsko Varšava 1 010
Maďarsko Budapešť 950
Slovensko Bratislava 939
Bulharsko Sofia 700
Turecko Istanbul 662

 

 Drahá práce a materiál

 Hlavními důvody, proč se Česká republika umístila v žebříčku nejdůležitějších lokalit regionu CEE vysoko, jsou zdražování v dodavatelských řetězcích a problémy s pracovní silou – a obojí má pokračovat v tomto i dalších letech. V Česku je také nyní nejnižší míra nezaměstnanosti z celé EU a rychle zde rostou ceny materiálů, takže náklady na fit-out dosahují úrovně obvyklé např. v Miláně, Římě, Lisabonu a Amsterdamu. Nejvyšší náklady na fit-out jsou ve Spojeném království a Irsku, kde často překračují i 2 000 eur za m2.

 

Graf č. 1: Členění nákladů na fit-out

Legenda: Nábytek – Stavební náklady – Audiovizuální a IT technika – Projektové řízení

  

Výši nákladů v budoucnu ovlivní technologie, potřeba spolupráce a udržitelnost

 Vzhledem k nárůstu používání online platforem pro práci na dálku a potřebě adekvátně vybavit zasedací místnosti se obecně očekává růst nákladů na audiovizuální systémy, který provází i rostoucí nedostatek elektronických součástek.

Posun směrem k agilnějším pracovištím zvyšuje náklady na design a vybavení kanceláří. Růst nákladů na fit-out nicméně vyvažuje flexibilní pracovní model, který s sebou nese konsolidaci a zmenšování prostor.

Vzhledem k tomu, že budovy se zhruba 40 % podílí na celosvětových emisích oxidu uhličitého (v důsledku výstavby a provozu), získává v rámci vybavování kanceláří na důležitosti i udržitelnost. Její zvyšování při zařizování budov nejen že prospívá životnímu prostředí, ale může mít i měřitelné finanční přínosy. Udržitelný fit-out lze doložit různými certifikacemi udržitelnosti a příznivého pracovního prostředí (wellbeing), např. BREEAM, LEED či WELL.

Glyn Evans, vedoucí Design + Build pro region EMEA, Cushman & Wakefield: „Certifikace budov sice může zpočátku zvýšit náklady, ale také zajistí jasný a ucelený přístup a  nezávisle ověří dosažené výsledky podle uznávaného standardu.“