Litva se stala vítězem letošního ročníku Ceny Evropské rady pro bezpečnost v dopravě (ETSC), která se uděluje za výrazné zlepšení v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Byla jedinou zemí Evropské unie, které se v posledním desetiletí povedlo snížit počet úmrtí na silnicích na polovinu. Z evropských zemí mimo EU si lépe vedlo pouze Norsko, kde došlo ke snížení o 52 procent.

Mezinárodní panel dopravně-bezpečnostních expertů vyzdvihl osm klíčových prvků, které pomohly Litvě v období 2011–2021 dosáhnout úspěchu:

1. Dlouhodobý národní program bezpečnosti silničního provozu, jehož cílem je do roku 2030 snížit počet úmrtí o dalších 50 % a do roku 2050 dosáhnout nulového počtu úmrtí (tzv. Vize nula);

2. Hloubková analýza všech smrtelných dopravních nehod (od roku 2019);

3. Vývoj nového informačního systému o dopravních nehodách a jejich následcích, který je navržen tak, aby integroval přesné statistiky o usmrcených a zraněných na silnicích spolu s údaji z nemocnic;

4. Celostátní program zaměřený na kontrolu přechodů pro chodce a zvýšení úrovně jejich bezpečnosti (od roku 2018);

5. Zásadní rozšíření cyklistické infrastruktury v hlavním městě Vilnius ze 40 km v roce 2015 na 160 km do roku 2023; 6. Radary k úsekovému měření rychlosti instalované v roce 2018 na 81 úseků silnic + více než 400 radarů k profilovému měření rychlosti (tj. 30, resp. 143 radarů daného typu na milion obyvatel);

7. Nulová tolerance alkoholu v krvi pro profesionální a začínající řidiče a 0,4 g/l pro všechny ostatní;

8. Alkoholové zámky jako alternativa k zákazu řízení za jízdu pod vlivem alkoholu (od roku 2019).

Bilance dekády 2011 – 2021 v Evropě

Podle včera vydané zprávy ETSC o vývoji bezpečnosti silničního provozu v Evropě se „evropské sedmadvacítce“ podařilo v období 2011 – 2021 snížit počet úmrtí na silnicích EU o 31 %. Necelých 20 000 obětí za loňský rok lze považovat za „úspěch“, stále to ovšem znamená, že každý den zemře při nehodách v EU více než 50 lidí denně.

Na poklesu počtu obětí se ale významnou měrou podílela pandemie Covid-19, respektive změny v mobilitě, které ji provázely. Podle zprávy ETSC se počet úmrtí na silnicích v zemích EU27 v roce 2021 snížil o bezprecedentních -13 % ve srovnání s rokem 2019. Není ovšem zaručeno, že tento pokrok bude možné udržet, pokud se intenzita dopravy vrátí do stavu před pandemií.

Nejvýraznější pokles mezi členskými zeměmi EU zaznamenala Litva (-50,5 %), za hranicemi EU Norsko (-52,4 %). Česká republika se s poklesem fatalit o -31,3 % řadí k evropskému průměru a patří jí 14. příčka.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC, k bilanci uvedl: „V posledních dvou letech došlo ke značnému poklesu počtu úmrtí na silnicích, a to především díky pandemii covid-19. Pandemie však Evropu neimunizovala proti úmrtím a zraněním na silnicích. Na evropských silnicích každoročně umírá 20 000 lidí a zlepšení tohoto stavu bude vyžadovat tvrdou práci, politickou vůli a investice. Litva je skvělým příkladem země, která tento problém řeší na více frontách: strategické plánování, řízení pod vlivem alkoholu, rychlost, infrastruktura i prosazování předpisů. Její ocenění považuji za zasloužené.“

Evropská komise v současné době reviduje směrnici upravující pravidla pro udělování řidičských průkazů v EU. Podle ETSC by se minimální věk pro získání řidičského oprávnění neměl snižovat a mělo by být zavedeno takzvané odstupňované řidičské oprávnění (graduated driver licensing). To má velký potenciál ochránit mladé řidiče před množstvím rizikových situací, jako je řízení po požití alkoholu nebo v pozdních nočních hodinách. ETSC rovněž požaduje, aby se vyšší standardy výcviku, které se v současnosti uplatňují na řidiče nákladních vozidel a autobusů, rozšířily i na řidiče dodávek. Ředitelka pro politiku ETSC Ellen Towsendová k uvedenému uvedla: „Mladí a nezkušení řidiči jsou vystaveni vyššímu riziku zranění sebe i ostatních. Změna pravidel jim může pomoci získat zkušenosti postupně a v bezpečnějším prostředí, a ochránit tak všechny před možnou tragédií.“

Zdroj  :ČTK