DPP

Česká republika a Hamburk v září absolvují další kolo jednání o možné výměně českých labských přístavních území v severoněmeckém městě, za která by ČR ráda získala přístav dostupný pro námořní lodě. Mluvčí hamburského úřadu pro hospodářství, který má v Hamburku na starosti i přístavní otázky, uvedla, že město je připraveno Česku náhradní nájemní prostory v přístavu poskytnout.

Česko má v Hamburku tři přístavní území: Sálský a Vltavský přístav, které k sobě přiléhají a které byly do roku 2028 propůjčeny Československu k užívání na základě versailleské smlouvy, a samostatný Peutský přístav, který v roce 1929 Československo koupilo. Nevýhodou všech tří území je, že jsou přístupná jen pro říční lodě, proto chce Česko propůjčené přístavy vyměnit za přístav v námořní části.

„Vedou se jednání o území Kuhwerderského přístavu,“ řekl Bukovský. Toto přístavní území, které je od současných českých přístavů vzdáleno několik kilometrů směrem k moři, nabídl Hamburk. Bukovský uvedl, že v září, kdy se uskuteční další kolo jednání pracovní skupiny, se zcela jistě zatím všechny otázky výměny vyřešit nepodaří. „Takže další jednání rozhodně budou následovat. Je to otázka delšího procesu dojednat všechny podmínky,“ uvedl.

Snaha přístavní území v Hamburku vyměnit je dlouhodobá. Susanne Meineckeová z hamburského úřadu pro hospodářství na dotaz ČTK uvedla, že rozhovory se obnovily v červnu ustavením pracovní skupiny. „Nabídka Svobodného a hanzovního města Hamburk poskytnout České republice po roce 2028 adekvátní náhradní nájemní území zůstává nezměněna,“ řekla Meineckeová.

To, že se v minulých letech výměna, o které se hovoří dlouhodobě, nedohodla, je podle Bukovského způsobeno tím, že Česko sice zájem mělo, ale ne vždy dávalo této otázce potřebnou prioritu. „Nyní se navíc ukázalo, že to území by mohlo mít význam i v nadcházejícím čase po změně logistických poměrů v Evropě, kdy právě ty východní směry ukázaly naši zranitelnost,“ řekl Bukovský. „Ale i potřeba napojení na námořní přístavy se ukázala ještě významnější než v minulosti,“ dodal.

Německá vláda do jednání nezasahuje. „Je to záležitostí České republiky a zemské vlády Hamburku,“ vysvětlilo německé ministerstvo dopravy. Zároveň poznamenalo, že jeho role v jednáních je pouze informativní.

Zdroj : ČTK