DPP

V Evropském roce železnice 2021 se železniční průmysl v EU trochu semknul, aniž by skutečně překonal rozdělující aspekty. K tomuto smíšenému závěru dospěla dopravní asociace Allianz pro Schiene při hodnocení uplynulého Evropského roku železnice. Dirk Flege, výkonný ředitel aliance, uvedl: „Evropský rok končí pokrokem v oblasti rychlých spojů, nočních vlaků a investic do sítí.

Vnitrostátní hranice v EU však stále tvoří hlavní překážky na trati. Cestování vlakem přes hranice by mělo a mohlo být mnohem jednodušší – jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu.“ „Evropský rok železnic nestačí k odstranění nesourodosti. Pokud má budoucnost patřit železnici šetrné ke klimatu, musí EU vyhlásit desetiletí železnice,“ dodal Dirk Flege.

Noční vlaková doprava opět roste

Pozitivní na Evropském roce železnice vidí Allianz pro Schiene velkou pozornost a širokou podporu evropské železniční dopravy ve veřejných a politických kruzích. V nákladní dopravě hrají přeshraniční spojení stále větší roli. V osobní dopravě posílily spolupráci přední národní železniční společnosti, jako jsou Deutsche Bahn, francouzské SNCF, rakouské ÖBB a švýcarské spolkové dráhy. Své přeshraniční služby rozšířily také soukromé společnosti jako je Transdev. První konkrétní výsledky pro ekologicky smýšlející cestující jsou vidět v nových nočních vlakových spojích, například z Berlína do Stockholmu, od prosince z Curychu přes Kolín nad Rýnem do Amsterdamu a z Vídně přes Mnichov do Karlsruhe a Paříže. Připravují se například noční vlaky z Berlína do Paříže, které by měly začít jezdit v prosinci 2023. Evropská komise nedávno představila ambiciózní akční plán, jehož cílem je do roku 2030 zdvojnásobit počet cest vysokorychlostní železnicí a do roku 2050 jej ztrojnásobit. Jejím cílem je také dosáhnout toho, aby v tomto desetiletí byly jízdy do vzdálenosti 500 kilometrů zcela neutrální z hlediska emisí CO2. Jedná se o důležitý krok k nahrazení letecké dopravy vlaky na těchto trasách.

K pokroku přispívá i skutečnost, že velké země EU, jako je Německo, chtějí v budoucích investicích do dopravy upřednostnit železnici. Politická podpora klíčových budoucích projektů, jako je digitální automatické spojování (DAK) v nákladní dopravě, se zvyšuje. DAK je klíčovým projektem digitalizace železniční nákladní dopravy a zvýšení její konkurenceschopnosti. Finanční podpora ze strany EU a členských států na nákladnou přeměnu však stále chybí.

Rezervace jízdenek na vlak v Evropě musí být stejně snadná jako rezervace letenek.

Další příklady ukazují, jak velká je stále potřeba jednat. Při rezervaci mezinárodních vlakových jízdenek spotřebitelé stále rychle narážejí na limity. Je třeba vytvořit nízkoprahovou nabídku, která umožní nákup jízdenek na vlak v celé EU. Rezervace vlakových jízdenek pro cesty po Evropě musí být stejně snadná jako rezervace letenek. Koneckonců přední evropské železniční společnosti deklarovaly svůj záměr zlepšit v budoucnu služby nákupu přeshraničních železničních jízdenek.

Katalog požadavků aliance

Na začátku Evropského roku železnice představila Aliance pro železnici tři konkrétní požadavky na renesanci evropské železniční dopravy, které jsou stále aktuální: 1. rozšířit železniční síť přes hranice; 2. zlepšit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými druhy dopravy; 3. využít Zelenou dohodu Evropské komise k posílení železnic.

K rozšíření přeshraniční železniční sítě je zapotřebí program financování EU pro elektrifikaci hraničních přechodů a politická iniciativa německé vlády, aby byly do roku 2030 společně se sousedními zeměmi vybaveny všechny železniční hraniční přechody elektrickým nadzemním vedením. V zájmu větší spravedlnosti na trhu mobility by EU a spolková vláda měly společně ukončit znevýhodňování zákazníků vlaků oproti cestujícím letadlem, pokud jde o DPH u mezinárodních jízdenek. Třetí bod se týká větší spravedlnosti při financování infrastruktury. Na rozdíl od železniční dopravy neexistuje v EU v silniční dopravě povinnost vybírat od uživatelů mýtné za užívání infrastruktury. Aliance pro železnici podporuje zavedení povinného mýtného v EU i pro nákladní automobily a dálkové autobusy.