Invoitix

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) podporuje letecký průmysl a slouží ke standardizaci a zlepšování letecké dopravy po celém světě. Členství v IATA pro logistické společnosti je důležitým ukazatelem kvality, který nejen vyzdvihuje jejich spolehlivost a profesionalitu, ale poskytuje také řadu významných výhod, které ovlivňují kvalitu služeb a přispívají k rozšiřování příležitostí pro společnosti i jejich klienty.

AsstrA Italia se připojila k IATA v roce 2019 a během pěti let členství v asociaci může s jistotou identifikovat hlavní výhody, které logistická společnost získává členstvím v síti IATA:

Zjednodušení postupů. IATA pracuje na standardizaci a zjednodušení procesů v letecké nákladní dopravě. Členové sdružení získávají přístup k nejnovějším standardům a doporučením, což umožňuje zjednodušit zpracování nákladu a zkrátit čas na přípravu dokumentace. To vede k rychlejší manipulaci se zásilkami a snížení nákladů jak pro logistické společnosti, tak pro jejich klienty.

Rozšíření geografie dopravy. Členství v IATA otevírá logistickým společnostem dveře na mezinárodní trhy. Podle údajů IATA zastupuje sdružení více než 290 leteckých společností, které představují asi 82 % veškerého celosvětového leteckého provozu. To dává logistickým společnostem příležitost spolupracovat s širokou sítí leteckých dopravců, rozšiřovat své služby do nových regionů a nabízet klientům výhodnější a pohodlnější trasy doručení.

Certifikace a školení. IATA poskytuje rozsáhlé školicí a certifikační programy pro pracovníky v logistickém průmyslu. To zahrnuje kurzy o bezpečnosti, provozu, financích a mnoha dalších aspektech letecké dopravy. Získané znalosti a dovednosti přispívají ke zlepšování kvality služeb a provozní efektivity logistických společností.

Optimalizace nákladů. Členství v IATA umožňuje logistickým společnostem získat slevy na služby související s leteckou přepravou, včetně pojištění nákladu, pronájmu skladu a dalších služeb. Sdružení navíc vyjednává pro své členy speciální sazby, které vedou k výraznému snížení nákladů na nákladní dopravu.

“Díky aktivní spolupráci s IATA jsme byli schopni optimalizovat naše letecké přepravní operace, rozšířit naši doručovací geografii a zvýšit úroveň kvality služeb pro klienty prostřednictvím rychlejších a spolehlivějších služeb doručování nákladu. Naši klienti získávají přístup k širšímu sortimentu spolehlivých a efektivních řešení pro přepravu jejich zboží po celém světě,“ zdůrazňuje Luba Zakharava, vedoucí pobočky AsstrA Italia v Bergamu.

Pro výpočty rychlosti dodávky vzduchu kontaktujte tým odborníků AsstrA: asstraitalia@asstraitalia.com

Zdroj: AsstrA

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP